USA pioneeride tehnika liigub mööda raudteed kodubaasi

Täna liigub raudteed mööda Tapalt Valga suunas ligemale pool aastat kaitseväe keskpolügoonil ehitustöid teinud Ameerika Ühendriikide maaväe 15. pioneeripataljoni tehnika.Oma rotatsiooni Eestis lõpetava üksuse masinad transporditakse siit ära raudteed mööda – esimene rong tehnikaga väljus Tapalt 26. septembril ning teine väljub täna õhtul. Kokku liigub niimoodi Eesti piirile üle saja ühiku erinevat pioneeritehnikat, alates väiksematest masinatest ja veoautodest ning lõpetades rasketehnikaga.

Kevadest alates teenis Tapal kaks pioneeride kompaniisuurust rotatsiooni (902. kompanii ja 500. kompanii), mis mõlemad kuuluvad Ameerika Ühendriikide 18. sõjaväepolitsei brigaadi 15. pioneeripataljoni koosseisu.

Siinviibitud aja jooksul ehitasid pioneerid keskpolügoonile rasketehnikale ja tankidele sobiliku tee, puidust kergkasarmud ning tegid muid taristut arendavaid töid. Lisaks kaitseväe objektidele käidi abiks ka kohalikel elanikel – näiteks ehitati Vinni perekodu lastele uus mängumaja.
15. pioneeripataljon loodi 1916. aastal, üksus võttis osa mõlemast maailmasõjast, samuti Korea ja Vietnami sõdadest. Pataljoni ülesanne on toetada relvajõude pioneerivõimekusega, sealhulgas rajada ülesande täitmiseks vajalikke ehitisi ning teid. Alaliselt paikneb 15. pioneeripataljon Saksamaal Grafenwöhris.

LOGK6700