TTÜs räägitakse täna elektroonilisest kaitsest, seirest ning kommunikatsioonist

Tallinna TehnikaülikoolTäna, 25. novembril leiab Tallinna Tehnikaülikoolis aset riigikaitselise teadus- ja arendustegevuse seminar. Oma tegevust ja tulemusi esitlevad projektijuhid, samuti antakse vastavasisuliste lõputööde esitlemiseks sõna TTÜ magistrantidele ning doktorantidele, tutvustatakse küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse tegevusi ning rahvusvahelist koostööd kaitsetehnoloogiate arendamisel.

Arvestades viimase aja sotsiaalpoliitilisi arenguid, on rõhku pandud elektroonilisele kaitsele, seirele ning kommunikatsioonile, ent räägitakse nii sõdurite kaitseriietusest ja sõidukite soomustamisest, keelustatud kemikaalide kasutamise tuvastamisest kui ka sihtmärk- ning pettemakettide tarvilikkusest.

Reaktiivsest segajast ning kiirguskaitsesüsteemist räägib emeriitprofessor Andres Taklaja, eriotstarbeliste tekstiilmaterjalidega kaitseriietuse väljatöötamisest räägib Marek Strandberg ning kergsoomuspaneelidest transpordivahendite soomustamiseks peab ettekande professor Jaan Kers.

Seminari teise osa märksõnaks on rahvusvahelised koostööprojektid: akadeemik Leo Mõtus esitleb Euroopa Kaitseagentuuri projekti „IN4STARS“, doktorant Mirko Mustonen presenteerib Life+ projekti Läänemere hüdroakustilise taustmüra mõõtmistest ja modelleerimisest. Teise osa lõpetab vanemteadur Merike Vaher NATO SPS projektiga „Towards to the Monitoring of Dumped Munitions Threat“ ning ESA projektiga „Chemical analyzer for shifting environments“.

Professor Mart Tamre peab ettekande autonoomsetest maa- ja õhusõidukitest ja vanemteadur Merik Meriste räägib ning näitab demoesitlust Euroopa Kaitseagentuuri situatsiooniteadlikkuse projektist „Athena“.

Päeva teises pooles astuvad üles kraadiõppe üliõpilased oma magistri- ja doktoritöödega. Vanemleitnant Mari-Anne Meister räägib lühilaineala raadioside andmeedastuse häirekindluse analüüsist ja uurimisest; Kaitseministeeriumi 2014 a stipendiaat Heidi Lees peab ettekande uute analüüsimetoodikate arendamisest keelustatud kemikaalide kasutamise tuvastamiseks; reservkapten Tõnu Tomberg esitleb oma mõtteid lõhkematerjalide logistilise käitlemise ohutusküsimustest ja leitnant Martin Jüriste analüüsib sõjaväeliste transpordivahendite makettidest liikuvmärklaudade ja pettemanöövertehnikana.

Reservkolonelleitnant Lembit Kulmar räägib kaitsealasest koostööst tsiviil-militaarvaldkonnas, täienduskursustest ning erialasest väljaõppest. Bloki lõpetab Tiia Sõmer küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse tutvustusega.

Teadusseminar lõpeb paneeldiskussiooniga rahvusvahelise kaitsetehnoloogiate arendamise koostöö tähendusest ja võimalustest. Vestlusringis osalevad Dmitri Teperik ja Raul Kütt Kaitseministeeriumist, Veljo Raide, Mari-Anne Meister ja Aivar Toom kaitseväest ning Tarmo Kõuts ja Leo Mõtus TTÜ-st.

Pärast seminari lõppu on osalejatel võimalus tutvuda TTÜ laboritega ning näha prototüüpseadmeid.