Tormituuled süütasid tuuliku põlema

Oleme harjunud nägema tuulikuid kui täiesti ohutuid ja loodustsäästvaid seadmeid, mis peaksid meie maailma päästma. Inglismaast üle käinud tormituulte mõjul muutus ühe tuuleturbiini kiirus nii suureks, et ta ei suutnud enam enda hoogu pidurdada ja süttis plahvatades põlema. Sellised 100m pikkused tuulikud maksavad üle kahe miljoni euro.

Tuuliku puhul oli tegemist ühest viieteistkümnest tuulikust, mis on Šotimaale, Ardrossani linna, tuuleparki paigaldatud. Neilt tuulikutelt saadud energia aitab tuua rohelise energia seal läheduses paiknevasse 20,000 kodusse. Arvestades, et ka tormituuled ei ole meist lähiaegadel kergelt möödunud võivad sarnased õnnetused ka meil juhtuda.

httpv://www.youtube.com/watch?v=7dMBum3GPMw

Teadaolevalt esineb tuulikute puhul kahte tüüpi otseste õnnetuste ohtusid:

  • Tuuliku laba osa või terve laba eraldumine erakorraliste mehhaanilise vigastuste tõttu.
  • Tuuliku puhkeasendis laba kattumine vastava madala välistemperatuuri korral jääga,
    mis võib omakorda tuuliku töötsükli alates eralduda ja põhjustada kahjustusi.

Tuulikute komponendid on projekteeritud kestma ca 20 aastat ehk 120 000 töötundi.
Sealjuures on juba arvestatud raskendatud oludega nagu tormituuled jms. Suured tuulikud on
varustatud vajalike ohutusseadmetega:  Andurid; Ülekoormuspidurid; Erinevad koormuskaitsmed.

Tuuleenergia arendused võivad kaasa tuua märkimisväärseid hüvesid – rahalisi,keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid. Samal ajal kaasnevad nendega ka eeskätt lokaalsel tasandil mõjud, millest kõige selgemini tajutav piirkonna elanike jaoks on maastikule avalduv visuaalne mõju ning ka müra. Omavalitsuste motivatsioon tuuleenergeetikat toetada on üldjuhul madal, sest sellega kaasneb liiga vähe lokaalselt positiivset võrreldes võimalike lokaalsete negatiivsete mõjudega.

Olemasolevad tuulepargid Eestis:

2010 aasta lõpu seisuga oli Eestis instaleeritud 72 tuulikut võimsusega 148,6 MW.
Instaleeritud tuuleparkide arendamine sai alguse aastast 1997. Tänaseks on Eestis 17 tuuleparki

Hanila tuulepark

Mõned näited:
Pakri tuulepark
koguvõimsus on 18,4 MW ning sellega suudetakse arvestuslikult katta ligikaudu Paldiski linna elektrienergia vajadus.

Virtsu Tuulepark
Virtsu tuulepargi mastide kõrgus on 63 meetrit ja elektrimootori rootori diameeter koos labadega 44 meetrit.
koguvõimsus on 1,8 MW ning sellega suudetakse arvestuslikult katta ligikaudu 500 kodumajapidamise aastase elektrienergia vajadus.
Sõru sadama Tuulepark
Viru-Nigula Tuulepark

Piltide autorid:
Stuart McMahon,
Olev Mihkelmaa
Video: BBC
Wikipedia