TeliaSonera IT-arenduskeskus toob Eestisse 50 IT-töökohta

30.mail avas TeliaSonera Eestis grupi IT arenduskeskuse, mis hakkab arendama teenuseid ja lahendusi kõikidele TeliaSonera mobiilivaldkonna Põhjamaade ja Baltikumi ettevõtetele. IT arenduskeskus loob Eestisse 50 kõrge lisandväärtusega töökohta ning siin loodavad lahendused jõuavad 20 miljoni kliendi kasutusse.

„Valisime IT-arenduskeskuse asukohaks Tallinna, sest siin leidub valdav osa selle ala kompetentsist ja olemasolev üksus toimib efektiivselt,“ ütles TeliaSonera mobiilivaldkonna tehnoloogiaüksuse juht Claes Nycander. „Tallinna üksusel on tugevaim vundament, millele TeliaSonera IT-arenduskeskus rajada.“

„Eestisse tuleb tippkeskus, kus paneme aluse maailmatasemel klienditeenindusele. Selleks loome dünaamilise töökeskkonna, toome töötajad ühte keskusesse ning suuname arendustegevuse konkreetsele valdkonnale,“ ütles EMT juhatuse esimees Valdo Kalm.

ITL-i juhatuse esimehe Taavi Kotka sõnul on TeliaSonera IT-arenduskeskuse Eestisse toomine tunnustuseks kogu Eesti IT-sektori tugevusele ning näitab meie spetsialistide kõrget taset Põhjamaade ja Baltikumi regioonis.

IT-arenduskeskuse tegevus keskendub äritoe süsteemidele.

Enne Tallinna IT- arenduskeskust avas TeliaSonera Rootsis Sundsvallis ühtse intsidentide kontrollikeskuse, mille ülesandeks on TeliaSonera Põhjamaade ja Baltikumi mobiilivõrkude ja mobiilsete teenuste seire. Tulevikus on plaan avada täiendavaid kompetentsikeskuseid ka teistes riikides.