Tehnilise Järelevalve Amet mõõtis 4G ja 3G mobiilse internetiteenuse kiiruseid üle Eesti

Eesti 3g4g mõõtmised
Mõõtmise eesmärgiks oli saada ülevaade sideettevõtjate võimekusest pakkuda mobiilset internetiteenust ning anda tarbijale objektiivset infot teenuse levialade ja andmesidekiiruste kohta. Kokku mõõdeti EMT, Elisa ja Tele2 andmesidekiiruseid 115 mõõtepunktis üle Eesti.

Tulemused näitavad, et kiiret andmesidet võimaldava 4G LTE mobiilse interneti võrgu leviala on laialdasemailt arendanud EMT, kellel on kõige ulatuslikum LTE 2600 MHz võrk. TJA mõõtis keskmiseks allalaadimiskiiruseks EMT võrgus 52 Mbit/s. Mõnevõrra vähem LTE 2600 MHz tehnoloogiat ning rohkem LTE 800 MHz tehnoloogiat kasutava Elisa keskmine allalaadimiskiirus oli 30 Mbit/s. Nii EMT kui Elisa LTE 4G võrgu leviala võib pidada peaaegu üle-Eestiliseks.

Tele2, kelle 4G LTE võrk katab hetkel põhiliselt suurimaid asulaid, ning ülejäänud Eesti on kaetud 3G võrguga, saavutas seetõttu keskmise allalaadimiskiiruse 15 Mbit/s. Kõikide operaatorite võrkudes ületasid maksimaalsed allalaadimiskiirused 100 Mbit/s piiri. Suurimat keskmist üleslaadimiskiirust 28 Mbit/s pakkus EMT. Elisa ning Tele2 vastavad näitajad oid 17 Mbit/s ning 9 Mbit/s.

Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus 4G LTE võrgud katavad peaaegu kogu riigi territooriumi. Üheks eelduseks nii kiirele arengule on olnud see, et sagedusloa konkurssidega on riik seadnud nõuded võrkude kiireks väljaehitamiseks.

3G võrgud, mida hetkel kasutavad veel enamus tarbijatest, on kolmel sideettevõtjal peaaegu võrdse võimekusega. Tulemused näitavad, et kõik 3 mobiilsideettevõtet pakuvad ühtviisi head teenust ning tagavad keskmise allalaadimiskiiruse 8-9 Mbit/s ning üleslaadimiskiiruse ca 2,5 Mbit/s.

Kuna võrgud arenevad kiiresti, tasub leviala kohta värskeimat infot küsida sideettevõtjalt. Enne teenusega liitumist soovitame kindlasti kasutada teenuse prooviperioodi.

Mõõtetulemuste (võrguvalik „automaatne“) kaardi leiate siit (klõpsates tulbal näeb vastava operaatori tulemust):

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col10+from+13EgkWdwj6K7Tq4HP4QDx6TTaa-B3vAelTsZ0Gu3e&viz=MAP&h=false&lat=58.65&lng=25.50&t=1&z=8&l=col10&y=2&tmplt=2&hml=KML

Mõõtetulemuste (võrguvalik „3G“) kaardi leiate siit (klõpsates tulbal näeb vastava operaatori tulemust):

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col10+from+1KzWAcePo9HfHxvCtdw3BltLn-07N2hGp9esfoenB&viz=MAP&h=false&lat=58.65&lng=25.50&t=1&z=8&l=col10&y=2&tmplt=2&hml=KML

Mõõtmistulemuste kokkuvõtte ja täpsema statistika leiate siit:

„Mobiilse interneti andmesidekiirused Eestis, aprill 2014“

Mõõtmiste eesmärk

Mobiilsete andmesideteenuste populaarsus ning teenustega liitunud klientide hulk on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. Teenusepakkujate info teenuse leviala ja andmesidekiiruste kohta sisaldab sageli ka turunduslikku elementi. Klientide pettumus on suur kui lubatud kümnete megabittide asemel sekundis jääb kiirus sadades kordades väiksemaks ning ei pruugi tänapäevaste veebiteenuste jaoks olla piisav. Selleks, et anda õiglast teavet, kuivõrd erinev võib olla andmesidekiirus sõltuvalt asukohast ning milliseid kiiruseid pakuvad EMT, Elisa ja Tele2 tegelikkuses, viis Tehnilise Järelevalve Amet läbi mõõtmised. Mõõtmisteks valiti kokku 103 punkti üle Eesti, rõhuasetusega maapiirkondadele. Käesolev ülevaade ei anna informatsiooni mobiilsete andmesideteenuste protsentuaalse katvuse kohta, vaid tugineb konkreetsetele mõõtepunktidele.

Mõõtmiste käik

Mõõtmisteks kasutati sülearvutit ja Huawei E182E USB andmesidepulki, mis võimaldavad kiiruseid kuni 21,6 Mbit/s ja mis olid varustatud EMT, Elisa ja Tele2 piiramatut andmesidekiirust võimaldavate SIM kaartidega. Mõõtmised sooritati välitingimustes, paigal olles, andmesidepulk umbes 1,8 m kõrgusel maapinnast. Mõõtmiseks kasutati Riigi Infosüsteemide Ameti poolt väljatöötatud andmesidetestri veebilahendust www.netitester.ee ning mõõtepunkti tulemus on arvutatud kolme katse keskmise alusel. Mõõtmised viidi läbi 03.-16.06.2011.

Kolme teenusepakkuja tulemused on esitatud kaardil kõrvuti. Kuna skaala tipud on tavaliselt 2…4 Mbit/s vahemikus, siis näiteks mõnel juhul ei paista samas kohas nõrga tulemuse saanud teenusepakkuja tulemus 0,1 Mbit/s teiste kõrvalt välja ja võib ekslikult näida, et teenus puudub seal sootuks. Sellistes kohtades on parem vaadata täpset tulemust tabelist.

Kui mõnes kohas sai teenusepakkuja kirja tulemuse 0, siis see tähendab, et mõõtepunktis ei õnnestunud mitme katse tulemusena saada piisavalt stabiilset ühendust, et test lõpule viia, või ühenduse loomine ebaõnnestus.

Kokkuvõte

Mõõtmistulemused näitavad, et peaaegu kõikides mõõtepunktides on mobiilse interneti leviala olemas, kuid asukohtade ja teenusepakkujate lõikes on andmesidekiirused suhteliselt erinevad. Enne teenusega liitumist tasub kindlasti järele proovida, millise kiirusega on teenus tulevases tarbimiskohas kättesaadav, selleks pakuvad teenusepakkujad tasuta prooviperioode. Ennekõike on prooviperiood soovitatav seetõttu, et seadmeid ruumis kasutades mõjutavad maja seinad leviomadusi ja seega ka andmesidekiirust olulisel määral.

Statistika:

EMT

Elisa

Tele2

Keskmine allalaadimiskiirus kbit/s

2611

2974

2092

Keskmine üleslaadimiskiirus kbit/s

692

556

468

Maksimaalne allalaadimiskiirus kbit/s

5210

6763

5353

Maksimaalne üleslaadimiskiirus kbit/s

1023

1143

1073

Tulemustest üle 384 kbit/s (3G)

93,2%

68,0%

80,6%

Tulemustest üle 1 Mbit/s

90,3%

65,0%

79,6%

Teenus puudus punktides

1/103

6/103

6/103

Tulemused tabelina:

Mõõtepunkt

Koordinaadid

EMT

Elisa

Tele2

Üleslaadimis-

Allalaadimis-

Üleslaadimis-

Allalaadimis-

Üleslaadimis-

Allalaadimis-

Lo

La

kiirus kbit/s

kiirus kbit/s

kiirus kbit/s

kiirus kbit/s

kiirus kbit/s

kiirus kbit/s

Saku

24,662386

59,300235

944

3113

295

5327

561

2830

Kiisa

24,682319

59,236150

956

4670

919

3423

385

2590

Hageri

24,650253

59,159308

663

3023

1020

3153

535

2427

Lohu

24,782926

59,131812

929

4820

990

5610

515

2427

Hagudi

24,818297

59,065013

976

3123

447

974

13

28

Kuusiku

24,723374

58,972787

213

2150

987

3033

525

2357

Purku

24,778610

58,881242

914

2847

147

194

523

960

Järvakandi

24,817506

58,777275

1003

5210

896

4157

0

0

Lelle

24,996485

58,860517

278

2843

979

6763

0

0

Kehtna

24,875384

58,924228

919

3980

1003

6220

83

328

Juuru

24,954658

59,060806

813

3043

1020

5623

48

244

Kaiu

25,043459

59,023691

968

3967

1030

6320

178

1843

Habaja

25,167405

59,105634

922

3627

1027

1657

608

2453

Kose

25,166047

59,185654

801

3330

1030

6730

859

4033

Vaida

24,977811

59,286571

487

4500

940

4657

520

1650

Risti

24,058348

58,995927

964

4443

1018

6433

533

2333

Kullamaa

24,076952

58,880668

825

2710

893

4807

563

1787

Kasari

23,983982

58,729885

266

1653

892

5590

374

353

Lihula

23,836959

58,690605

906

3487

882

5660

548

2393

Ridase

23,664144

58,626074

1023

3420

933

5987

31

221

Virtsu

23,509838

58,574006

795

2057

1018

5950

532

2377

Hellamaa

23,309734

58,607404

61

1320

857

5143

383

2247

Koguva

23,082902

58,595221

0

0

0

0

520

2470

Orissaare

23,081777

58,559246

878

3460

0

0

568

2267

Audle

23,026057

58,460250

879

2567

36

227

1073

5353

Kallemäe

22,880720

58,370307

74

287

38

215

509

1493

Valjala

22,788342

58,407904

791

1977

43

235

588

2533

Pihtla

22,711914

58,302013

271

1923

40

132

528

2403

Kuressaare

22,504371

58,260381

700

2710

959

2630

551

2070

Mändjala

22,307486

58,209523

42

75

34

102

338

2177

Tiirimetsa

22,192934

58,181001

953

4473

37

111

524

2437

Lümanda

22,027672

58,286230

621

3673

52

191

506

2063

Kihelkonna

22,037688

58,359441

42

227

43

170

376

1987

Kärla

22,256859

58,330254

736

1907

29

96

523

2123

Hakjala

22,432293

58,391001

162

2183

43

189

533

2177

Karja

22,706272

58,505987

384

1957

0

0

526

2170

Triigi

22,716755

58,591573

898

3457

51

145

524

2320

Emmaste

22,592132

58,705008

729

2090

641

3407

405

2423

Õngu

22,459104

58,849784

984

2897

916

5023

67

319

Luidja

22,391002

58,931783

963

1937

944

5600

10

110

Reigi

22,528768

58,996282

984

4780

983

5010

519

2410

Lehtma

22,696564

59,069414

334

1461

656

2203

763

2273

Kärdla

22,744681

59,006091

880

4027

1143

6137

369

2337

Nõmba

22,791489

58,923249

28

127

23

286

794

4373

Leigri

22,649536

58,878950

21

172

0

0

554

2617

Käina

22,770192

58,833363

987

3380

993

2283

1013

4950

Suuremõisa

22,944292

58,870474

934

4217

1011

4013

1008

5120

Heltermaa

23,046205

58,865300

956

3943

977

4117

858

3920

Paralepa

23,522321

58,920856

846

2043

943

6357

616

2990

Võntküla

23,803434

58,957857

798

3650

689

2210

477

1637

Anna

25,596815

59,009117

866

2530

912

2120

818

3090

Türi-Allilku

25,444066

58,822400

965

3547

1027

6213

519

1960

Kabala

25,633318

58,692179

809

2630

716

2260

453

1707

Olustvere

25,562538

58,553426

297

3337

883

5600

42

274

Sinialliku

25,572278

58,323946

258

2007

917

5980

542

3243

Viljandi

25,608531

58,361421

497

3477

942

4927

492

3380

Karksi

25,583667

58,114497

957

2923

879

5530

36

276

Kamara

25,188835

58,117079

971

2837

216

2313

489

1180

Ristiküla

24,799209

58,182143

310

3120

883

5730

575

2507

Reiu

24,600039

58,291944

668

1180

889

5947

473

1340

Pärnu

24,535229

58,374949

943

4163

528

3990

695

3460

Audru

24,361542

58,414592

149

3127

962

4127

460

1127

Koonga

24,149915

58,580117

355

3513

680

5197

518

2190

Pärnu-Jaagupi

24,502811

58,611081

674

2250

872

2047

571

1323

Päärdu

24,417368

58,762030

964

3797

779

5590

675

2187

Põltsamaa

25,973873

58,652947

457

1050

878

1673

527

3307

Laeva

26,379694

58,488181

974

2917

111

2463

684

1390

Tartu

26,675372

58,359260

696

3783

612

3343

445

2447

Tõravere

26,466599

58,265642

886

3007

44

67

649

3887

Elva

26,407302

58,229489

855

3193

962

3677

578

2020

Rõngu

26,247756

58,141486

550

2047

624

5080

0

0

Tõrva

25,936243

57,996263

579

2677

882

5683

86

328

Jaanikese

26,054022

57,794828

575

1653

395

2307

585

2393

Sangaste

26,332738

57,926100

950

2900

18

91

9

59

Sarapuu

26,410930

57,910955

65

520

399

1413

18

133

Antsla

26,528010

57,828851

856

2920

785

2917

78

249

Varstu

26,663814

57,646104

799

2437

37

162

0

0

Rõngu

26,910973

57,726863

913

1587

0

0

0

0

Kanepi

26,760244

57,985746

883

1797

30

162

121

1213

Võru

27,001580

57,844321

395

1690

807

5063

536

3123

Viluste

27,324198

57,988493

54

173

18

51

52

285

Räpina

27,464257

58,097710

844

1470

947

6003

381

2253

Ahja

27,070522

58,206872

947

3030

0

0

0

0

Tartu Eden

26,751007

58,374009

722

3047

476

5477

473

2467

Tabivere

26,604760

58,552789

621

2487

88

429

525

3070

Jõgeva

26,387064

58,751313

517

1500

871

4970

518

1727

Vägeva

26,279098

58,907986

825

1563

18

69

624

3997

Järva-Jaani

25,883401

59,033523

888

2573

881

5420

569

1837

Aegviidu

25,606813

59,288347

962

3110

961

4453

587

3467

Anija

25,297618

59,382661

57

604

833

3997

593

1833

Jõelähtme

25,167630

59,435527

806

883

8

36

787

4010

Ridaküla

25,996096

59,308856

769

2917

312

467

561

1687

Väike-Maarja

26,250268

59,126575

784

2070

16

90

530

2063

Paasvere

26,635050

59,072792

613

1813

40

162

800

1610

Mustvee

26,948981

58,847738

910

2880

575

4510

814

2363

Tudulinn

27,082128

59,037082

896

2290

47

109

751

4313

Mäetaguse

27,291442

59,224834

830

2083

13

29

871

4133

Jõhvi

27,401785

59,351685

964

2327

868

5093

534

3140

Kohtla-Järve

27,285057

59,402220

851

2833

890

5817

561

1217

Aseri

26,865079

59,451329

972

2780

27

87

619

3613

Haljala

26,267289

59,430956

921

2377

15

108

370

1937

Võsu

25,970299

59,574426

939

3077

30

86

502

3867

Kolga

25,610552

59,492435

945

3500

162

2683

591

3380

One thought on “Tehnilise Järelevalve Amet mõõtis 4G ja 3G mobiilse internetiteenuse kiiruseid üle Eesti”

 1. Aga miks ei mõõda tehnilise järelvalve amet ka interneti stabiilsust ja võrkude koormatust? E-tähega operaatoritel kipub teatud piirkondades (Pärnu linnas) just õhtuti alates kella 18:00 – 22:00 ping minema 200+ms ja logi näeb välja nii:
  ping neti.ee
  request time out
  request time out
  request time out
  request time out
  reply from…
  request time out
  reply from…
  reply from…
  request time out
  request time out
  request time out
  reply from…
  request time out

Kommenteerimine on suletud.