Tartu Ülikoolil valmis koostöös EMT-ga uuring Soome ja Eesti vahelisest inimeste liikumisest

Tartu Ülikooli geograafia osakond kaardistas inimeste liikumisvoogusid Eesti ja Soome vahel, kasutades EMT rändlusteenuse anonüümset andmestikku telefonide kasutusest. Mobiilipõhised statistikud annavad alternatiivse võimaluse hinnata kahe riigi vahelist liikujate hulka, geograafiat ja ajastust. Kõik näitajad on üldistatud kogu Eesti elanikkonnale kasutades küsitlusuuringute, turismistatistika ja Eesti Sideameti andmeid. Kogu projekti eesmärgiks on arutleda Helsinki ja Tallinna vahelise koostöö ja regiooni arengu stsenaariume ning planeerida võimalikke ühiseid tegevusi transpordi infrastruktuuri valdkonnas.

Töös kasutatud passiivse mobiilpositsioneerimise andmed on mobiiltelefoni kõnetoimingute andmed, mida talletatakse automaatselt mobiilioperaatori mälufailides. Anonüümseid telefonikasutuse statistikuid kasutatakse maailmas rahvastikugeograafia, linnaplaneerimise jms valdkonnas järjest laialdasemalt.

EMT on positsioneerimise platvormi arendanud ning teinud koostööd Tartu Ülikooli ja idufirma Positium LBS-ga mobiiltelefonide asukohaandmete rakendamiseks planeerimisel ja transpordiuuringutes juba alates 2003. aastast. Koostöös on teostatud näiteks Tallinn-Tartu maantee trassivalikutega seotud uuringuid, linnaplaneerimise projekte, 2006. aastal esindati Eestit Veneetsia X arhitektuuribiennaalil.
Loe lähemalt uuringust:
Spatial Mobility between Tallinn and Helsinki in Mobile Positioning Datasets (pdf)