Täpitähtede tulek – „päikesetõus“

Eesti Interneti SA toob .ee-lõpulisele rahvusdomeenile alates 13. juunist 2011 täpitähed õ, ä, ö, ü, š ja ž, millega kaetakse .ee domeeni all kogu Eesti tähestiku ulatus. Enne üldist täpitähtedega domeeninimede registreerimise võimaldamist korraldab Eesti Interneti SA koostöös Eesti Patendivolinike Seltsiga .ee täpitähtedega domeeninimede reserveerimise perioodi (nn päikesetõusu periood).
„Domeenid on ettevõtete hinnaline vara. Päikesetõusu perioodi eesmärk on anda ettevõtetele võimalus oma kaubamärkide, äri- või tootenimega sarnaseid täpitähti sisaldavaid .ee domeene eelneva õiguse alusel eelregistreerimisega kaitsta,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Reserveerimise perioodi jooksul saab domeeni reserveerimise taotlusi esitada : Eesti äriregistrisse kantud nimede (s.h füüsilisest isikutest ettevõtja ärinimi) või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimede; Eestis registreeritud kaubamärkide; taotluse esitamise kuupäeva seisuga füüsilise isiku perekonnanime, ning taotluse esitamise kuupäeva seisuga füüsilise isiku ees- ja perekonnanime kujulustele domeenidele. .ee täpitähtedega domeeninimede eelneva õiguse alusel reserveerimise perioodi reglemendi leiab aadressilt www.eestiinternet.ee domeenireeglite alt.

Reserveerimise periood on jaotatud kahte osasse. 16.05.2011 – 05.06.2011 kestvas perioodi esimeses faasis saab Eesti Interneti SA-le esitada reserveerimise taotlusi. 06.06.2011 – 12.06.2011 kestvas perioodi teises faasis kontrollitakse valitud patendivolinike poolt reserveerimise taotlused ning tehakse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus. Kontrollimenetluse tulemusena reserveeritud domeeninimede nimekirja kantud domeeninime on taotlejal võimalik registreerida kuni 31.12.2011.

Alates 13. juunist 2011 avatakse .ee täpitähtedega domeeninimede registreerimine kõigile soovijatele „kes ees, see mees“ printsiibil. Lisanformatsioon www.eestiinternet.ee/teavitus .Täpitähtedega domeeninimede registreerimine on vabatahtlik.

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamine. Domeenireeglid ja -tasud .ee, pri.ee. com.ee, fie.ee ning med.ee osas kinnitab konsensusliku otsusega Eesti Interneti SA 6-liikmeline nõukogu, mille pooled liikmed nimetab ITL ja pooled liikmed riik.