Tallinn pürib vaba interneti linnaks

viit_kadriorus

Tallinn kavatseb läbi viia tasuta pakutava traadita andmeside (WiFi) leviala laiendamise uuringu. Uuringu läbiviimiseks eraldatakse linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulude alaeelarvest 10 000 eurot. Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistuse ja linna avalike suhete teenistuse koostöös korraldatavad uuringud peavad välja selgitama Tallinnas tasuta traadita interneti kättesaadavuse ja ühenduse kvaliteedi.

Tallinna linnavalitsusele esitatud linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek algatada programm „Tallinn – vaba interneti linn“, mille eesmärgiks on vaba interneti kättesaadavuse parandamine ning Tallinna linna elanike ja külaliste heaolu suurendamine. Ühtlasi soovitakse programmiga tõsta Tallinna atraktiivsust turismi sihtkohana ja suurendada seeläbi linna konkurentsivõimet.

Programmi elluviimiseks tuleks eelnõu kohaselt linnavalitsusel läbi viia uuringud, et selgitada välja Tallinna linnas tasuta interneti (WiFi) kättesaadavus ja ühenduste kvaliteet. Uuringute tulemustest lähtuvalt tuleks määrata kindlaks piirkonnad ning ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, kus Tallinna linnal on otstarbekas tagada oma vahenditega või koostöös teiste isikutega tasuta traadita interneti kättesaadavus. Samuti tuleks esitada ettepanekud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide kaasamiseks programmi ning teha rahalised arvestused tegevuste elluviimiseks.

Eelnõu kohaselt tuleks linnavalitsusel esitada uuringute tulemused ja ettepanekud programmi elluviimiseks koos rahaliste arvestustega linnavolikogule 1. septembriks 2015 ja näha vajalikud rahalised vahendid ette Tallinna linna järgnevate aastate eelarvetes.

Traadita internetiühenduse kättesaadavus Tallinna linnas on üldiselt hea. Ekspertide hinnangul on kogu linna territooriumil üle 300 tasuta traadita interneti ala. Nendest 34 tasuta internetiala ülalpidamiskulud katab Tallinna linn oma vahenditest, millele lähiajal lisandub veel 3 ala. Eelpool nimetatud traadita tasuta interneti alad asuvad linna kõige külastatavamatel turismiobjektidel, rohealadel, Tallinna Loomaaias ja linna teenindussaalides.

Tallinna linna avalike suhete teenistuse poolt käesoleva aasta kevadel läbi viidud küsitlus kesklinna majutus- ja toitlustusasutustes näitas, et rõhuv enamus küsitletud asutustest (94.4 %) pakub külastajatele võimalust kasutada tasuta traadita internetiühendust.

Tehnilise Järelevalve Ameti andmetel kasvab mobiilse interneti kasutajate arv pidevalt – 2015. aasta I kvartalis kasutas mobiilset internetti 72% kõikidest aktiivsetest SIM-kaardi kasutajatest.

Tallinna linna kogu territooriumi katmine tasuta WiFi ühendusega ei ole majanduslikult mõttekas ja otstarbekas. Sellegipoolest oleks mõttekas läbi viia uuring, et välja selgitada mõjutegurid, millega tuleks arvestada Tallinna linna elanikele ja Tallinna külastajatele Tallinna linna poolt tasuta pakutava traadita andmeside (WiFi) leviala laiendamisel ja millised on erinevate stsenaariumite puhul ootused teenuse kvaliteedile.

Uuringute tulemustest lähtuvalt tuleks välja selgitada piirkonnad Tallinna linnas, kus on mõttekas tagada linna vahenditega või koostöös teiste isikutega tasuta traadita interneti kättesaadavus. Samuti tuleb ette näha uuringute korraldamiseks ja programmi elluviimiseks vajalikud rahalised vahendid.

5 thoughts on “Tallinn pürib vaba interneti linnaks”

Kommenteerimine on suletud.