Sel nädalal jagab Eesti koolides külalisõpetajana kogemusi üle 100 IKT valdkonna töötaja

Kommunikatsiooninõustaja Kristi Liiva Koigi Põhikoolis tunniga teemal Miks Eestis on hea elada - märts 2012
11.-15. märtsil toimub Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) algatusel koostöös „Tagasi Kooli“ tiimiga kampaania „Reaalainetega edukaks“, mil koolidesse üle Eesti suundub oma kogemusi jagama üle 100 infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonna (IKT) töötaja.ITL koos oma liikmeskonnaga soovib läbi isikliku eeskuju juhtida noorte tähelepanu valikutele/ võimalustele, mis kaasnevad reaalainetega ning näidata nende õppimise olulisust ja seost tulevikuga.

“Reaalteadused ja tehnoloogia aitavad meie igapäevaelu tunduvalt lihtsustada ning seda kõikides eluvaldkondades ehk IT on kõikjal meis ja meie ümber,“ räägib „Reaalainetega edukaks“ kampaania patroon – EMT juht Valdo Kalm, kes 15. märtsil asub tundi andma Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis. „Uuringute järgi eeldavad aastal 2015 90% kõikidest töökohtadest esmaste e-oskuste olemasolu ning see on põhjuseks, miks IT ettevõtted on võtnud enda sotsiaalseks vastutuseks noorte juurde minna ja taolisi ettevõtmisi neile korraldada,“ viitab Kalm “Reaalainetega edukaks” nädala tagamaadele.

„Õpetajatel, kel tunnikokkulepet veel ei ole, soovitame otsida www.tagasikooli.ee infosüsteemi abil (kasutades otsingusõna „reaalainetega“), üles kõik need IKT inimesed, kes soovivad oma kogemusi külalisõpetajana jagada, et teha sel nädalal üheskoos midagi teistmoodi nii enda kui õpilaste jaoks,“ julgustab Kalm õpetajaid kampaaniaga aktiivselt liituma. Heaks näiteks õpetajate koostööst toob ta Kuristiku Gümnaasiumi, kus 13. märtsil kl 8.55 algab samaaegselt koguni 3 IKT tundi (külalisõpetajateks Erki Kogres Elionist, Taavi Kotka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Indrek Vimberg Demokeskusest).

„Reaalainetega edukaks“ kampaania kulminatsioonina toimub 15.-16. märtsil noortekeskustes üle Eesti juba kolmas IT ÖÖ, mil noored saavad üheskoos kaasa rääkida ja end väljendada IKT valdkonda puudutavatel teemadel. Seekord arutlevad noored, MIKS IT ERIALA ON PARIM VALIK. Mõttetalgute tulemusena valmivad lahedad IT valdkonda reklaamivad videod, plakatid, esitlused ja raadioreklaamid. Lisateave www.ank.ee ja www.startit.ee. IT ÖÖ eestvedajateks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega.

Algatuste eesmärgiks on äratada noortes huvi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vastu, näidata seoseid teiste valdkondadega ja praktikaga ning kummutada levinud stereotüüpe IT spetsialistidest. Samuti räägitakse reaalainetega seotud karjäärivõimalustest ning juhendatakse, kust saada rohkem infot IKT kohta.

Algatus toimub IKTP rakendusprogrammi raames, mille elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Vaata lisa: www.itl.ee ja www.tagasikooli.ee.