RIA võtab juunis vastu struktuuritoetuse taotlusi avalike teenuste arendamiseks

110__500x_ria19.–17. juunini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning riigi osalusega sihtasutused taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“.

Toetatakse projekte, mille tulemusel muutuvad avalikud teenused tõhusamaks ja kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavaks, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru kogumaht on 3 600 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Täpsem info avatud taotlusvooru kohta