President Ilves rääkis Dublinis küberjulgeolekust

President Toomas Hendrik Ilves, kes viibib töövisiidil Iirimaal, esines täna küberjulgeolekualase ettekandega rahvusvaheliste ja Euroopa asjade instituudi (IIEA) konverentsil. President Ilves pidas konverentsil ettekande pealkirjaga “Kui väike tähendab suurt ehk miks arvutile ei saa altkäemaksu anda?”, rääkides Eesti siseriiklikust ja rahvusvahelisest tegevusest küberkaitse korraldamisel viimaste aastate jooksul. “Kui Eesti 1990. aastate alguses taastas iseseisvuse, seisime silmitsi fundamentaalse küsimusega: kuidas oma väikese rahvaarvuga rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks saada? Üheks vastuseks oli teadlik arvutite ja interneti populariseerimine,” nentis riigipea.

President Ilves rääkis samas ka ohtudest – 2007. aasta kevadel Eesti riiki ja ühiskonda tabanud organiseeritud küberrünnakutest, mille tulemusena halvati piiratud ajaks nii ametiasutuste, meedia, pangasektori kui ka näiteks häirekeskuse töö.

Küberohte ei tohi alahinnata,” sõnas president Ilves, juhtides tähelepanu sellele, et kriitilise infrastruktuuri ründamisel ei pruugi olla hävitavaid tagajärgi pelgalt julgeoleku aspektist – küberspionaaži tõttu on löögi all ka näiteks erasektori investeeringud teadus- ja arendustegevusse.

President Ilves on mitmetel mainekatel kohtumistel ning oma varasemates ettekannetes rõhutanud nii era- ja avaliku sektori vahelise kui ka rahvusvahelise koostöö vajalikkust küberjulgeoleku tagamisel.  Riigipea soovitas Euroopa Liidul, mille liikmesriik ka Iirimaa on, võtta küberjulgeolek jõulisemalt päevakorda.  “Esimeseks sammuks peaks olema Euroopa Komisjoni sisene mõtestatud koostöö ning Euroopa-ülese küberstrateegia koostamine,” rõhutas president Ilves.

Eesti riigipea kohtub Dublinis ka Iirimaa presidendi Michael D. Higgins’i ja peaminister Enda Kenny’ga.