President Ilves rääkis Chatham House’is küberruumi väljakutsetest

Vabariigi Presidendi Kantselei
Vabariigi Presidendi Kantselei

President Toomas Hendrik Ilves, kes viibib töövisiidil Londonis, esines avakõnega mõttekoja Chatham House konverentsil „Võim ja äri interneti ajastul“.
President Ilves keskendus oma sõnavõtus küberruumi väljakutsetele, nentides, et sellega kaasnevad ühest küljest suured võimalused, teisalt suured ohud.

“See tõstab omakorda fookusesse isikute privaatsuse ja andmekaitse küsimused, aga ka väljakutsed riiklikule julgeolekule. Oluline on leida tasakaal turvalisuse ja vabaduse, privaatsuse ja läbipaistvuse vahel,” ütles Eesti riigipea.

President Ilves rõhutas, et küberruumis tegutseja peab olema kindlalt identifitseeritav.

“Sellele on tehnoloogiline lahendus nagu näiteks ID-kaart Eestis,” sõnas ta. “Riik, kes soovib tehnoloogilise arenguga kaasas käia, peab selle küsimusega tegelema. Isiku tuvastamine pole ainult privaatsuse või julgeoleku küsimus, see on ka tehnoloogilise arengu küsimus. Uued, edukad avaliku ja erasektori e-lahendused eeldavad identifitseerimist.”

Siin saab Eesti lahendus olla maailmas eeskujuks, tunnistasid ka mitmed konverentsil osalejad.

President Ilvest kuulasid ettevõtjad, IT-valdkonna eksperdid, akadeemikud, poliitikud ja ajakirjanikud Suurbritanniast, USAst ja mujalt maailmast.

Riigipea kohtub täna pärastlõunal Briti IT-ministri Francis Maude’iga. Homme peab riigipea Legatum Institute’is ettekande teemal “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia roll ettevõtluse ning innovatsiooni edendamisel”.

Tagasi Eestisse jõuab president homme hilisõhtul.