President Ilves: meie jõupingutused võivad muuta Eesti 10-20 aastaga juhtivaks IT keskuseks

IT ja kommunikatsioonisektori iga-aastasel konverentsil “Visioonist lahenduseni” avakõne pidanud president Toomas Hendrik Ilves kirjeldas kolme olulist tulevikuvõimalust, mis vajavad nii IT sektori kui ka poliitikakujundajate tähelepanu.

Esiteks, infotehnoloogia ja sellega seotud küsimused vajavad senisest nähtavamat, kõrgemat ja jõulisemat kohta Eesti valitsuses.

“Loobuda tuleks 19. sajandist pärinevast ministeriaalse tööjaotuse mudelist ning luua IT ministri koht, kes vastutab riigi digitaalse arengu eest ja suunab seda,” ütles president Ilves. “IT ministri olemasolu võimaldaks jõulisemalt ellu viia ka arenguid haridus- ja tööjõupoliitikas.”

Teiseks, tuleb kokku võtta Eesti senine kogemus infotehnoloogia kasutusest nii erasektoris, kodanikualgatustes kui ka riigis laiemalt ja lisada sinna juba meil olemasolev rahvusvaheline mõõde.

“Edasi peame suunama oma jõupingutused nii, et 10-20 aastaga saaks Eestist juhtiv keskus IT kasutuses, arenduses ja teadustegevuses,” sõnas president Ilves.

Kolmandaks, pidades silmas Eesti Euroopa Liidu eesistumist 2018. aastal, tuleb juba täna väga aktiivselt tagant lükata ühenduse Digital Agenda’t, et digiallkiri, piiriülene andmevahetus ja teenuste vaba liikumine – sealhulgas e-kaubandus – saaksid uue sisu, rõhutas Eesti riigipea.