Peaminister Ansip pakkus Põhja- ja Baltimaade ning Briti peaministrile Eesti X-teed

__thumb_-3-8513920136_f76f064a0c_o

Peaminister Andrus Ansip kutsus tänasel Põhja- ja Baltimaade ning Briti peaministri kohtumisel valitsusjuhte üles astuma konkreetseid samme e-teenuste piiriüleselt ühendamiseks ning pakkus selleks välja Eesti X-tee rahvusvahelist versiooni, mis võimaldab riikidel ja nende ametitel vahetada andmeid ja luua ühisteenuseid.

„Täna liigub üle piiride andmeid vähe ja kui, siis mitte-automatiseeritult – mis on kohmakas ja kulukas,“ ütles Ansip kohtumisel. Peaminister tõi näiteks, et Eesti ja Soome sotsiaalkindlustus registrite vahel liigub 20 000 paberdokumenti aastas, mis ühes riigis infosüsteemist prinditakse ja teises uuesti sisestatakse.

Eesti on juba Soome ja Lätiga alustanud ametnike vahel kõnelusi, et käivitada esmased pilootprojektid teenuste ja andmekogude liidestamiseks. Samalaadset koostööd kavandab Eesti edaspidi ka näiteks Suurbritanniaga. Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu ja Suurbritannia valitsuse tehnoloogiadirektor Liam Maxwell allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, et vahetada kogemusi lihtsate ja kasutajasõbralike riiklike e-teenuste loomisel. Memorandumi kohaselt on koostöö eesmärk teha ühisprojekte- ja algatusi, tihendada ekspertide vahelisi kontakte ning jagada e-teenuste disaini, arhitektuuri ja turvalisuse alaseid kogemusi.

„Kuna ettevõtted ja inimesed liiguvad riikide vahel, siis peaksid nendega koos liikuma ka teenused ja andmed,“ ütles Ansip, kelle sõnul on Eesti soov luua sarnaseid algatusi laiemalt Euroopa riikidega.

Riigi Infosüsteemide Ameti eestvedamisel on X-tee edasiarendusena valmimas rahvusvaheline tarkvara andmekogude liidestamiseks, et andmete vahetus saaks toimuda riikide vahel. X-tee rahvusvahelise versiooni loomisel on Eesti pea-eesmärgiks olnud selle põhjal reaalne piiriüleste teenuste käimapanek.

Northern Future Forum on iga-aastane mitteformaalne Põhja-ja Baltimaade ning Suurbritannia peaministri koostööformaat, kus lisaks valitsusjuhtidele kohtuvad ka poliitikaeksperdid ja ettevõtjad. Sel aastal toimus kohtumine kolmandat korda, esimene kohtumine leidis aset 2011 jaanuaris Londonis, teine 2012. aasta veebruaris Stockholmis. Formaadi initsiatiiv tuli 2011. aastal Ühendkuningriigi peaminister David Cameronilt.

__thumb_-3-Toms Norde__thumb_-3-Kristians Bērents (5)