Õpilasleiutajate riiklikule konkursile oodatakse ideid, mis muudavad igapäeva elu paremaks

Konkursile võivad töid esitada kõik õpilased esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest. Kutsekoolidest kandideerijatele kehtivad mõned lisatingimused. Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2015

Juba kaheksandat aastat toimuval konkursil leiutiste ideedele piiranguid ei seata, peaasi, et lahendus aitaks ümbritsevat paremaks muuta ning lahendaks mõne igapäevaelus ette tuleva probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

Kaheksa aasta jooksul on konkursile esitatud kokku peaaegu 5000 ideed ligi 300st koolist. Preemiafondi, 25 950 eurot tagab Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks üks esemeline auhind ja eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita Ameerikasse maailma suurimale õpilaste teadusmessile Intel ISEF.

Lisaauhinnad panevad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet, Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 10. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli Mektorys

2015. a konkursi nõuded ja tingimused

Konkursile ootame ka sel aastal leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Tähelepanu! Muutunud on gümnaasiumiõpilaste esitatavate tööde nõuded – neilt ootame lisaks idee kirjeldusele ka asjakohast taustainfot, mis on korrektselt viidatud ja vormistatud. Täpsemalt vt allpool.

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

1.-4. klass

I preemia väärtuses kuni 1300 eurot
II preemia väärtuses kuni  650 eurot
III preemia väärtuses kuni  325 eurot

5.-9. klass

I preemia väärtuses kuni 1950 eurot
II preemia väärtuses kuni  1300 eurot
III preemia väärtuses kuni  750 eurot

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 2600 eurot.
Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiafondi suurus on kuni 4500 eurot.
Žüriil on õigus välja anda kõigis vanuserühmades ka diplomeid.

NB! Lisaks rahalistele preemiatele osalevad 4.-9. klassi parimad noorte leiutajate talvekoolis, mis toimub jaanuari esimestel päevadel Tartus.
Konkursi eriauhinnaks on ühe õpilase osalemise Ameerikas toimuval INTELi teadusmessil.

Lisaks on välja pannud auhindu meie head koostööpartnerid: Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium, Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon koostöös Patendiametiga, Energia Avastuskeskus ja Teaduskeskus AHHAA.

Näiteks kui kettaheitja teeb üks trenni, siis tema jaoks võib välja mõelda niisuguse ketta, mis GPS-i abil mõõdab ketta lennukaare kõrguse, lennukauguse ja -kiiruse ning palju muud, mida paremate heidete nimel treenimiseks vaja teada on.  VÕI kui käänulisel teel pole ristmikule lähenevat sõidukit hästi näha, aitab turvalisust saavutada selline foor, mis annab teada,  kui kaugel ohtlikust kohast teine sõiduk asub.   …  ja nii edasi ja nii edasi …
NB! Näidetena kirjeldatud ideed on juba meie konkursile saadetud 🙂  Aga kindlasti on ümberringi veel palju sellist, mida parandada ja uuendada või muuta saab.

Konkursile esitatakse leiutiste ideed kolmes vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – 1.–4. klass
 • 2. vanuserühm – 5.–9. klass
 • 3. vanuserühm – 10.–12. klass*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil ja on kuni kolmanda aasta (kursuse) õpilased (kaasa arvatud). Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus), mis tuleb märkida ka paberil esitatava töö tahaküljele.
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) kui ka paberil* (paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3).
  NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud failina arvutis.

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu aadressil  www.etag.ee/konkursid

Mida ja kuidas esitada?

Konkursile tuleb esitada:

1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada nii elektrooniliselt kui paberil*.

Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon. NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud arvutis.
Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile www.etag.ee/konkursid
Joonise või joonistuse saate skaneerida arvutisse või teha sellest digifoto ja siis selle arvutisse laadida.

2. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt ja paberil*.
*Paberil esitada ainult sel juhul, kui kirjeldus on käsitsi kirjutatud; arvutis trükitud kirjeldust välja trükkida ei ole vaja.

 • 1.–4. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi.Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 5.–9. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi.Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi koos selle probleemi olemasolu kinnitava taustmaterjaliga (kirjanduse jm allikate v materjalide põhjal ja need allikad peavad olema korrektselt viidatud).
  b) lahenduse/idee tööpõhimõtet ja selle teostatavust (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja jms):
  c) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).

Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile www.etag.ee/konkursid

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, selle võimaluse puudumisel  paberil. NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja olemasolul peavad tema andmed KINDLASTI olema sisestatud ka elektroonilisse osalusvormi. Juhendajaks ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema või keegi teine.

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus ning juhendaja arvamus juhul, kui seda ei ole esitatud elektrooniliselt) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51013 Tartu

Kui töö esitamisel hätta jääte, siis kirjutage margit.lehis@etag.ee või helistage tel 730 0335, 520 3270 (Margit Lehis).

Konkursi tulemuste teatamine

Preemiad ja auhinnad antakse üle 10. detsembril 2015. a Mektorys (Tallinn)

Konkursi ajaloost

Konkurss korraldati esmakordselt 2008. aastal. Esitatavate tööde teemaks oli siis “Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks” ja leiutiste ideid saabus konkursile 600.
2009. aasta konkursi teemaks oli “Hoiame kokku!” ning töid saabus 650.
2010. aastal oodati leiutiste ideid teemal “Aitame abivajajaid”. Töid saadeti hindamiseks 588.
2011. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 828.
2012. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 619.
2013. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620.
2014. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord.
Haridus- ja teadusministri määrus, vastu võetud 18.06.2010, nr 30.
2015. aasta õpilasleiutajate konkursi väljakuulutamise käskkiri.

õpilastekonkurss-343x500