Nutilabor ja ENTRUM said tunnustuse üle-Euroopalisel konkursil

Nutilabor

29 Euroopa riigis toimunud vastutustundliku ettevõtluse auhinnakonkursil tunnustati positiivse ühiskondliku mõjuga projekte.
Eesti tasandi võitjad on Microsoft Eesti esitatud Nutilabori projekt ning Eesti Energia ENTRUMi programm.

Microsoft Baltikumi juht Rain Laane: “Meie jaoks on auhind suurepärane tunnustus ja tunneme selle üle siirast uhkust. Kuid need 36 Nutilaborit üle Eesti sündisid tänu heale koostööle SA-ga Vaata Maailma, Elioniga ja EMT-ga. Noortesse IT pisiku süstimine on meie ühine eesmärk ning Microsoft jätkab Nutilabori projektiga ka uuel õppeaastal.“

„See auhind on Entrumile suur tunnustus. See kuulub kindlasti ka kõikidele partneritele ja eelkõige ligi 100 vabatahtlikule mentorile, kes on meie noorteprogrammiga kaasa tulnud ning näidanud üles vastutustundlikkust noorte ettevõtlikkuse vaimu edendamisel. Tänaseks oleme üheskoos innustanud ligi 1500 noort ise oma elu juhtima ja midagi Eesti hüvanguks ära tegema,“ hindab Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juht Kaja Kilk ettevõtte väliste partneritega ühist tahet ja koostöös saavutatut.

„Meie ettevõtete võitnud lahendused siin Eestis on kindlasti võrreldavad ülejäänud Euroopaga. Teistes riikides on auhinnatud projekte, mis tegelevad näiteks internetiohutuse, noorte ettevõtlikkuse, lastekodulaste elluastumise ja ohutu liiklemise edendamisega, aga ka ühiskonna teadlikkuse tõstmisega tervislikust toitumisest ja kiimamuutustest,“ ütles Eesti poolt konkurssi koordineerinud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller.

Esmakordselt üle Euroopa toimuval konkursil said ettevõtted kandideerida selliste projekidega, kus mõne ühiskondliku kitsaskohaga tegelemiseks tehakse koostööd ärisektori väliste partneritega. Olulise märksõnana taheti üle Euroopa julgustada ettevõtteid leidma just uudseid ja loovaid lahendusi jätkusuutlikkuse teemaga tegelemisel.

Kõikide Euroopa riikide võitjaid autasustatakse ka juunis Brüsselis toimuval tseremoonial.

Konkurssi koordineerivad keskselt CSR Europa ning Business in the Community (BITC) Euroopa Komisjoni toetusel. Eestis koordineerib konkurssi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum. Rohkem infot: http://www.csr.ee/euroopa-auhind/