Müügil liiguvad keelatud ainet sisaldavaid arvutikottid Dicota

Arvutikott Dicota

Tarbijakaitseamet kontrollis möödunud aasta lõpus dimetüülfumaraadi (DMF) sisaldust toodetes ning tuvastas rikkumisi viiest testitud tootest kolmel. Tooteid testis terviseameti labor. Tooted või nende osad ei tohi sisaldada DMF-i üle 0,1 milligrammi kilo kohta. Arvutikotis Dicota ületas DMF-i sisaldus lubatud piirväärtust  arvutikotis neli korda.

Ülalmainitud toodete kohta on tarbijakaitseamet edastanud ka ohuteated Euroopa Liidu kiirhoiatussüsteemi RAPEX kaudu. Tarbijakaitseameti hinnangul peaks iga ettevõtja enne toodete müükivõtmist RAPEX-ist järele vaatama, ega tegemist ei ole keelatud toodetega.

Tarbijakaitseamet jätkab DMF-i sisalduse kontrollimist toodetes ka edaspidi.

Tootjad kasutavad DMF-i kaitseks hallitusseene eest, mis võib nahkmööblit ja -jalanõusid niiskes kliimas ladustamise ja transportimise ajal kahjustada. Tavaliselt pakitakse DMF väikestesse kotikestesse, mis kinnitatakse mööbli sisse või lisatakse jalatsikarpidesse.

Nahktootesse imbunud DMF võib imbuda ka läbi riiete nahale ja põhjustada valulikku kontaktdermatiiti ning erinevaid allergilisi reaktsioone. Seetõttu on Euroopa Liidus seda ainet sisaldavate toodete müük keelatud.