Mis hakkab juhtuma ümberregisteerimata .EE domeenidega?

Olen Eesti tippdomeeni reformi temaatikat kajastanud juba aastaid, seda peamiselt Zone.ee Blogi vahendusel. Rutiinist välja murdmiseks teen aga väikese erandi ja avaldan seekordse kirjatüki esmalt hoopis Battle IT ajaveebi külalisblogijana.

Tippdomeenist on taaskord põhjust rääkida seetõttu,  et selle kaasajastamisega on jõutud järjekordse olulise verstapostini. Eelmine saavutati eelmise aasta juuli alguses,  kui Eestis hakkasid kehtima uued domeenireeglid,  mõni päev tagasi lõppes aga varem kehtinud reeglite järgi kasutusele võetud domeenide ümberregistreerimisperiood.

Ligi 80 000 domeenist,  mis tulnuks ümber registreerida,  läbis vajaliku protseduuri umbes 33 000. Ülejäänud domeenide registreerimisperiood sai läbi ning nende suhtes algatati kustutamismenetlust.

Nende õnneks,  kes on domeeni ümberregistreerimise unustanud või sellega hiljaks jäänud,  kestab menetlus kokku tervelt 90 päeva. Esimesed 30 päeva töötab domeen edasi sarnaselt senisele,  kuid viimase 60 jooksul ei ole see enam kasutatav. Kogu 90 päeva jooksul on siiski võimalik domeen ümberregistreerimisega lunastada ja jääda seda edasi kasutama.

Ümberregistreerimisperioodi finišiga on paljudel tekkinud mulje,  et  nüüd on reformimisega kõik.  Kahjuks või õnneks võin tõdeda, et tegemist  jätkub selles vallas veel küllaga. Kui jämedalt võtta, siis ollakse Eesti tippdomeeni uuendamisega praegu poole peal. Nimelt on minu tõlgenduse kohaselt Eesti Interneti Sihtasutusele,  mis on reformi keskmes, antud põhikirja järgselt neli peamist eesmärki:

1) esindada Eesti internetikogukonda internetiaadresside eraldamise ja haldamisega tegelevate organisatsioonide juures nagu ICANN;
2) korraldada tippdomeenide haldust lähtudes internetikogukonna ühistest huvidest, kaasates oma töösse kogukonna esindajaid;
3) pidada tippdomeeni registrit,  osutada sellega seotud teenuseid ning arendada organisatsiooni tehnilist ja intellektuaalset võimekust;
4) korraldada domeenivaidluste lahendamist.

Kui viimase kahe eesmärgi täitmisel tehakse edusamme,  siis esimeste täitmisel on vajakajäämisi.

Eesti Interneti SA ei ole asunud täitma tippdomeeni sponsororganisatsiooni rolli, mida ikka veel – vähemalt formaalselt – täidab Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Samuti on üle võtmata mõlemad tippdomeeni administraatori rollid,  mis on akadeemik Endel Lippmaa ja tema poja Jaak Lippmaa käes.

Lisaks on Eesti Interneti SA-l probleeme kogukonna kaasamisega oma tegevusse, mis võimaldaks neil oma “mandaati” kindlustada. Kohati tundub lausa uskumatu, et tänapäeva avatud maailmas võib üks laiapõhjaliste huvigruppide esindusorganisatsioon tegutseda müüritatud aiana. Sellest  tingitud informatsiooni defitsiit põhjustab kahtlusi,  mis omakorda sillutavad teed rahutustele ja valulistele reaktsioonidele.

Kuni need kaks kitsaskohta pole likvideeritud ja nendega seotud eesmärgid täidetud,  peab sihtasutuse tehnilisem personal jätkama kastanite tulest välja toomist.  Iga nendepoolne saavutus – olgu selleks siis täpitähtede toe lisandumine, tsoonifaili genereerimise kiirendamine,  juurnimeserverite töökindluse tõstmine, IPv6 juurutamine vms – juhib tähelepanu eemale sellelt, et pooled fundamentaalsetest eesmärkidest on veel täitmata.

Järgmised märgilised tippdomeeni reformi tähtajad saabuvad veebruaris ja aprillis, siis lõpetavad vastavalt oma töö ja kustutatakse kõik need domeenid,  mis jäid ümber registreerimata. Ilmselt on just siis taas põhjust üle vaadata ka see,  kuidas on läinud suurte eesmärkide poole liikumisega.