Küberturvalisuse konverents 2013

18b7e5127a60187f56-65722906

RIA küberturvalisuse konverents toimub. 14. märtsil Swissôtel Konverentsikeskuses.

Eesti on kaasaegse taristuga väikeriik, kus eluvaldkonnad on tihedalt läbi põimunud ja üksteise tegevustest sõltuvad. Seetõttu ei mõjuta näiteks energeetika- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtete juhtimisotsused ainult nende endi majandustegevust, vaid ühiskonna heaolu tervikuna. Konverentsiga soovime astuda sammu ettevõtete ja riigi usaldusliku koostöö suunas, mis on elutähtsate teenuste turvalise toimimise ja kättesaadavuse tagamisel võtmetähtsusega.

Konverentsile on oodatud elutähtsat teenust osutavate ja korraldatavate asutuste juhtivtöötajad, valitsusasutuste juhid ja akadeemikud, osalemine on kutsetega ja tasuta. Konverents toimub EL struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Seda aitab läbi viia BCS Koolitus AS.

Konverentsi programm*

08.30–09.00 Külaliste registreerimine ja hommikukohv


09.00–09.05 Tervitussõnad päevajuhilt Kalle Arulalt, RIA peadirektori asetäitjalt riigi infosüsteemi alal

Kalle Arula fotoKalle on töötanud RIAs üle kuue aasta ning tema haldusala hõlmab riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist. Riigi IT taristu rajamisel on ta kübermaailma sõltuvuste, võimaluste ja riskidega palju kokku puutunud ning peab laiapindset küberturvalisust väga oluliseks.

 


Fotol Juhan Parts09.05–09.25 Avakõne majandus- ja kommunikatsiooniministrilt Juhan Partsilt.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts juhib ministeeriumi alates 2007 aprillist, mil moodustati valitsuskoalitsioon Reformierakonna ja Isamaa Res Publica Liidu vahel.


09.25–09.50 RIA roll teenuste küberturvalisuse tagamisel ja teenuseosutajate nõustamisel. Jaan Priisalu, RIA peadirektor.

Jaan juhib RIA tööd, korraldab RIA pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab RIA tegevuse tulemuste eest.


09.50–10.10 Era- ja avaliku sektori koostöö küberturvalisuse tagamisel. Tiit Tammiste, EMT AS tehnikadirektor, ITL.

Tiit juhib igapäevaselt EMT tehnoloogiadivisjoni tööd, on Vaata Maailma SA ja ELASA nõukogu liige ning aktiivne Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu igapäeva tegemistes.


10.10–10.30 Tegelikud ohud teenuste toimepidevusele. Mait Peekma, Clarified Security OÜ ja Ragnar Rattas, RIA.

Fotol Ragnar RattasRagnar hindab ja testib Eesti riigi kriitilise informatsiooni infrastruktuuri teenuste osutamiseks kasutavate infosüsteemide turvalisust, arendab infosüsteemide kaitseks vajalikke turvameetmeid ja -lahendusi ning nõustab kriitiliste teenuste osutajaid.

 

Mait Peekma fotoMait on kogenud arvutisüsteemide turvatestija ja töötab turvalisuse audititele ja süsteemide turvatestimisele spetsialiseerunud Clarified Security OÜs.

 

 


10.30–10.50 Kohvipaus


Tarmo Mere foto10.50–11.10 Infrastruktuuri kaitse võrguteenuse osutamisel. Tarmo Mere, Elektrilevi OÜ juhatuse esimees.

Tarmo on juhtinud Eesti Energia kontserni kuuluvat Eesti suurimat võrguettevõtet alates 2008. aasta septembrist.

 


Kalev Reiljani foto11.10–11.30 Küberturvalisuse tagamine telekommunikatsiooni valdkonnas Elioni näitel. Kalev Reiljan, Elioni tehnoloogiadirektor.

 

Kalev juhib alates 2008 aasta kevadest Elioni tehnoloogiadivisjoni tööd. Lisaks on ta ELA SA nõukogu liige.


11.30–11.50 Smart Home küberturvalisus kriitliste teenuste ahelas. Kristjan Kookmaa, Elcosec OÜ

 


11.50–12.50 Diskussioon „Milline peaks olema riigi ja milline erasektori roll elutähtsate teenuste küberturvalisuse tagamisel?“

Fotol Raul RikkRaul Rikk, Trustcorp

 

 

Taavi Kotka, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler

Hannes Kont, Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler                                                      Fotol Hannes Kont

 

 

Jaan Priisalu, RIA peadirektor

Tiit Tammiste, EMT tehnikadirektor


12.50–13.00 Päeva kokkuvõte


13.00–14.00 Lõuna

*Programmis võib tulla muudatusi.