Kool kui digikodanikuks kasvamise koht

Täna, 15. oktoobril annab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus avapaugu e-õppe nädalale pealkirjaga „Kool kui digikodanikuks kasvamise koht“. E-õppe nädala eesmärgiks on selgitada kooli rolli vastutustundliku digikodaniku kujunemisel.

E-õppe nädala raames toimuvad igal päeval (15. – 18. oktoober) temaatilised videoettekanded. Juttu tuleb digitaalsest tulevikust – digitaalne kirjaoskus, e-riik ja selle võimalused, sotsiaalvõrgustikud ja digijälg ning ristmeedia. Eesmärk on ärgitada noori arutlema teemadel, millele koolis tuleks igapäevaselt rohkem tähelepanu pöörata. Lisaks on õpetajatele loodud abistavad töölehed arutelude läbiviimiseks koolitunnis.

„Üha enam on noored kinni arvutiekraanis või muude infotehnoloogiliste vidinate küljes, kuid kas meie kodu- ja koolikeskkond on lapsi ette valmistanud selleks infotulvaks, millega nad iga päev tänu digitaliseeritud maailmaga kokkupuutumisele toime peavad tulema?“ selgitab e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht Triin Pajur e-õppe nädala temaatikat täpsemalt.

Videoettekanded avaldatakse e-õppe portaalis (www.e-ope.ee) ja e-Õppe Arenduskeskuse Facebooki lehel (http://www.facebook.com/#!/digiope).

E-õppe nädala videoid on oodatud jälgima kõik huvilised!

E-õppe nädalat toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm BeSt.