Konverents: IT kui Eesti majandusmootor 2020

Eesti it

Aasta 2020 ei ole enam kaugel. Uued visioonid, tehnoloogilised innovatsioonid ja nõudmised tööjõuturule nõuavad kohest reageerimist, et Eesti suudaks 2020. aastal olla endiselt üks innovatiivsemaid ja ärksamaid riike. Seega vajab meie hariduselu värskendust ja tööjõuturg kompetentseid töötajaid.Et tekiks ühtne arusaam IKT sektori koostööst ja ootustest ärisektori, kutsekoolide ning kõrgkoolide vahel, kutsume Teid osalema konverentsil IT kui Eesti majandusmootor 2020. Konverents toimub  20. märtsil 2013, kell 9.00 – 16.30, IT Kolledžis, Raja 4C, Tallinn.

Konverentsi peaeesmärgiks on Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna tööandjate, kutsekoolide ja kõrgkoolide vahelise koostöö tihendamine ning ühtsete arusaamade loomine, kuidas IKT interdistsiplinaarsuse suurenemine mõjutab haridust ja ärikeskkonda tulevikus.

Konverents on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

09.00 – 09.15
Saabumine ja osalejate registreerimine
09.15 – 10.00
IKT sektori visioon 2020 – mis tehtud, mis teoksil –  Enn Saar, ITL president
Sissejuhatus päevateemadesse, mis kahe konverentsi vahepeal tehtud on. IKT sektori peamised väljakutsed aastaks 2020 on hariduse kvaliteedi tagamine, interdistsiplinaarsus, välistööjõu temaatika ja koosöö teiste sektoritega.
10.00 -10.30
IT ja IT hariduse tähtsus ja võimalused Eestis 2020  – Jaak Aaviksoo, haridus- ja teadusminister
Ootused ja nõudmised töötajale, haridusele ja IT valdkonna korraldusele.
10.30 – 11.00
Interdistsiplinaarsus – IKT oskused teistes valdkondades – professorMaarja Kruusmaa, TTÜ Biorobootika keskuse juhataja
Robootika on moodne teadusvaldkond, mis ületab traditsiooniliste valdkondade piire. Kuidas ja kui kiiresti jõuab teadusmaailmas toimuv ettevõtlusesse ning millised peavad selleks olemas tulevikutöötaja oskused.
11.00 – 12.00
Paneeldiskussioon – „Tuleviku töötaja ja tulevikutöö“
Tõnis Arvisto, SA Innove, juhatuse liige
Taavi Kotka, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsler,
Illimar Paul, Sensei OÜ juhataja, Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu liige,
Nele Gerberson, Sotsiaalministeeriumi asekantsler
IKT mõju ja tulenevad nõuded IKT-le. Milliseks kujunevad tuleviku töö trendid, kuidas see mõjutab haridust, õppekavaarendust ja tööandjat.Milliste oskustega inimesi me vajame aastal 2020.
12.00 – 12.45
Lõuna
12.45 – 13.30
Prantsuse kirjandus kohtub IT-ga ehk kuidas kirjandusharidusega inseneriks saab – Phd Patrick GERLIER – ENTSA (Engineering School in Paris, France) CTI (French Accreditation body on engineer education)
13.30 – 14.00
Kvaliteedi tagamine IKT hariduses –Heli Mattisen, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, juhataja
IKT kõrghariduse ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise tulemused.
Edasised plaanid ja ülesanded IKT ettevõtetele ja haridusasutustele.
14.00 – 15.15
Töörühmad (koos kohvipausiga)
  1. Koolide ja ettevõtjate koostöö praktikakorralduses – Ülle Nõmmiste (Innove), Karin Jaanson (HTM)
  2. IKT oskused teiste erialade kutsehariduse õppekavades – Kaie Piiskop (Innove), Urve Mets (BCS Koolitus)
  3. IKT oskused teiste erialade kõrghariduse õppekavades – Ants Sild (BCS), Jüri Jõema (ITL)
15.15 – 16.00
Sektoraalsete kutsenõukogude panus tööjõuvajaduse prognoosimisel, rahuldamisel ja hariduse kvaliteedi tagamisel (Ühendkuningriigi näitel) – John O’Sullivan’ga, e-Skills UK ekspert
 Sektoriaalse kutsenõukogu parimad praktikad ja  roll tööjõuvajaduse rahuldamisel, kvaliteedi tagamisel.
16.00 – 16.30
Töörühmade kokkuvõtted – Olav Aarna, SA Kutsekoda juhatuse liige
Töörühmade juhid annavad ülevaate töörühmades toimunust, tuuakse välja konkreetsed koostööettepanekud edaspidiseks.