Kolmapäeval on kõigis mobiilivõrkudes oodata sidekatkestusi

tele2 mast

Ööl vastu 12. märtsi  ajavahemikus 00:00 kuni 08:00 korrastatakse 1800 MHz sagedusalas mobiilsideoperaatorite sageduskasutust.

“Tänase seisuga on operaatoritel kasutada resurss, mis koosneb mitmest eraldiasuvast sagedusvahemikust ega võimalda ära kasutada 4G LTE 1800 kõiki võimalusi,” ütles EMT tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste.  “Sagedusala korrastamine võimaldab kasutusele võtta  uusi tehnoloogiaid ning pakkuda klientidele kuni 25% suuremat kiirust.”

Tööde teostamise ajavahemikul on kõik 1800 MHz sagedusalas töötavad tugijaamad (nii 2G kui 4G) suletud ja toimub ümberhäälestusprotsess. Tugijaamad taasavatakse 12.märtsi hommikul kell 08:00.

2G klientidel mõjutab 1800 MHz tugijaamade sulgemine ümberhääletuseks kõnesidet (võrgu maht kõnesideks väheneb). Kuna öösel on kõneliiklus väike, siis eeldatavalt mahu vähenemisel klientide jaoks olulist tunnetatavat mõju ei ole.

4G klientidel mõjutab ümberhäälestusprotsess eeskätt andmesidet ning on tööde teostamise ajal 1800 MHz sagedusalas 4G teenuste kasutajate jaoks tuntav. Kui  telefon toetab 4G-s ainult 1800 MHz sagedust (iPhone 5), ei saa ümberhäälestuse ajal 4G teenuseid kasutada. Kui telefon, tahvelarvuti, ruuter või modem on lukustatud 4G võrku ja ümberhäälestuse ajavahemikul on vajalik mobiilset internetti kasutada, on soovitav seade 4G võrgust lahti lukustada ning kasutada automaatset võrgurežiimi.

3G võrku ümberhäälestusprotsess ei puuduta ning kõne – ja andmeside toimuvad tavapärasel moel.

Muudatus toimub vastavalt Eesti raadiosagedusplaanile ning kõikide mobiilsideoperaatorite (EMT, Elisa, Tele2) võrkudes samaaegselt.

Tööd teostatakse öösel ning võimalikult lühikese aja jooksul, et kliente võimalikult vähe häirida. EMT palub vabandust ümberhäälestuste ajal põhjustatud ajutiste ebamugavuste pärast.

1800 MHz sagedusalas korrastatakse mobiilsideoperaatorite sageduskasutust

Vastavalt Eesti raadiosagedusplaanile hakkab alates 12.03.2014 kehtima muudatus, millega korrastatakse 1800 MHz sagedusalas mobiilsideoperaatorite sageduskasutust. Korrastamine toimub ühiselt kõigi kolme operaatori (EMT, Elisa, Tele2) võrgus 12.03. ajavahemikus 00:00 kuni 08:00. Sel ajal võivad tekkida sidekatkestused 4G võrgus 1800 MHz sagedusel, kuna kõigi operaatorite LTE tugijaamad lukustatakse sageduste ümberjagamiseks, samuti võib esineda häireid 2G võrgu töös, mis mõjutab eelkõige kõneside teenust. Kõned 3,5G võrgus toimivad tõrgeteta kõikide operaatorite võrkudes üle Eesti. Operaatorid teavitavad ümberkorraldustest ning sellega seotud sidekatkestustest oma kliente.

Sageduskasutuse korrastamisega tõstetakse iga operaatori seni mitmes osas paiknevad sagedusplokid kokku ja moodustatakse igale operaatorile terviklik sagedusvahemik. Muudatus on vajalik, et muuta sageduskasutus efektiivsemaks ja kaotada ära mitmed senised kaitsevahemikud operaatorite sagedusplokkide vahel. Lisaks võimaldab laiem sagedusriba võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ning parandada sideteenuste kvaliteeti, näiteks pakkuda suuremaid andmesidekiiruseid (kuni 150 Mbps allalaadimisel ja kuni 75 Mbps üleslaadimisel).