Kaitsevägi kontrollib oma kiirreageerimise valmisolekut

Täna varahommikul algas kaitseväe valmisoleku õppus, kus kaitseväe juhataja kontrollib kaitseväe rahuaja üksuste valmidust kiirelt reageerida võimalikele ohtudele.

“Vastavalt kaitseväe juhataja korraldusele viiakse kõik kaitseväelased ja kaitseväe üksused õppuse stsenaariumis ettenähtud valmisolekusse,” ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganik. “Selliste õppuste korraldamine annab meile kindluse, et ka kaitsevägi toimib ja Eesti elanikud võivad end turvaliselt tunda. Reaalset julgeolekuohtu Eestile ei ole.”

Õppusel harjutatakse peaasjalikult kaitseväe üksuste valmidust reageerida võimalikule kriisiolukorrale, väe- ja objektikaitset ning ümberpaiknemist. Samuti testivad kaitseväelased teavitamis- ja kogunemis- ning staabitööprotseduure. Õppusele on kaasatud kõik kaitseväe rahuaja üksused, suurematest manööverüksustest 1. ja 2. jalaväebrigaad.

Kaitseväe kolonnid liiguvad vastavalt korraldustele erinevatele paiknemisaladele üle Eesti.