Share
ITec projekt avaseminar

ITec projekt avaseminar

ITec projekt otsib õpetajaid, kes katsetaksid projekti käigus loodud innovaatilisi õpistsenaariume ning neid toetavaid tehnoloogiaid õppetöös.

21.03.2012 kell 12:00-15:00 Tallinnas hotellis Olümpia ja 23.03.2012 kell 12:30-15:00 Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimub iTec projekti 2. tsükli avaseminar. Registreerumimine aadressil – https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpzUTk0YUpKMS1GT0w5N1hISUd4S3c6MQ#gid=0

iTEC on Euroopa Liidu 7. raamprogrammi üle-Euroopaline projekt. Ettevõtmise eesmärk on uurida, kuidas olemasolevad ning arenevad tehnoloogiad on lähima 5-10 aasta jooksul koolis rakendatavad. Projekt algas septembris 2010 ja kestab 4 aastat. Meeskond hõlmab partnereid 27 riigist. Nende hulgas on erinevate haridusministeeriumide, tehnoloogiapakkujate ning arendus- ja uurimiskeskuste esindajad. Projekti peatöövõtja on European Schoolnet.

Eesmärgi saavutamiseks uuritakse, kuidas koolid täna infotehnoloogiat kasutavad, pakutakse välja uuenduslikke õpistsenaariume, luuakse neid stsenaariume toetavad töövahendid (keskkonnad ja tarkvara) ja õppematerjalid ning katsetatakse nende rakendamist õppetöös. Prioriteetsemateks valdkondadeks peetakse õpistrateegiaid mis ühelt poolt võimaldavad koostöös õppimist ning teiselt poolt õppetöö personaliseerimist. Olulisemate töövahenditena nähakse puutetundlike pindu (interaktiivne valge tahvel, puutetundlikud ekraanid, nutitelefonid jne) ning nendega seotud rakendusi.

Tiigrihüppe Sihtasutus panustab projekti Ingrid Maadvere juhtimisel pedagoogiliste stsenaariumite reaalses õppetegevuses testimisega ning Martin Sillaotsa juhtimisel rahvusvahelise tehniliste koordinaatorite tugikeskuse töö koordineerimisega.

Täiendav info projekti kodulehelt http://itec.eun.org/ http://www.facebook.com/iteceesti