IT ööl mõeldi välja uuenduslikke ideid ja lahendusi

30. – 31. märtsil 18 noortekeskuses üle Eesti toimunud IT ööl mõtlesid sajad noored üle-Eesti välja ideid, kuidas IT kaudu elu koolis põnevamaks muuta. Parimad ideed ja lahendused on nähtavad StartIT Facebook´i keskkonnas ja www.startit.ee

Noorte ideed, millele IT öö raames mõeldi olid väga mitmekülgsed ning lahendusi pakuti nii õpilase kui õpetaja töö hõlbustamiseks: näiteks m-kool, õppimine läbi mitmesuguste arvutimängude (virtuaalsed ajaloomängud, (Flash) keemialabor ainete reaktsioonide jälgimiseks, Video Tutorials to Math matemaatika ning teiste keerulisemate õppeainete ülesannete lahendamiseks, 3D graafika), I Pad´ide kasutuselevõtt erineval moel (nii koolikoti kergendamiseks kui terviklike õppesüsteemide loomine, klassi sisenemisel sünkroniseeruvad tahvelarvutid jne), Tark Laud kiireks ja interaktiivseks õppeinfo vahetamiseks õpetaja ja õpilase vahel nutitelefonide abil, kontrolltööde/ testide kontrollimise masin/aparaat, et õpetaja ei pea enam töid parandama käsitsi, õppematerjalide andmebaas, süsteemi loomine koolikiusamise vastu, võõrkeeleõpe Skype abil, uute põnevate tehnoloogiate õppimine seeläbi, et IT tudengid käivad põhi- ja keskkooliõpilastele IT- asju õpetamas jpm.

Osalejaid oli üle 200 ning üritusega jäid rahule nii noored kui ettevõtjad. “Oli väga produktiivne öö. Kõik, mis vaja, sai eesmärgistatult kasutatud, sain ka teadmisi juurde,” tunnustas 16 aastane Martin Tõrvast. 9 aastane tõrvalane Jane ning 10 aastane Birgit aga rõõmustasid, et ehkki vahepeal tekkis väsimus, saadi tänu suurematele teadmisi juurde ning õnnestus ka kaasa rääkida.

IT ÖÖ-l noorte nõustajana osalenud Triin Sepp, AS Datel arendusjuht märkis, et noorte ideed olid väga mitmekülgsed ja rõõmu tegi see, et noored suutsid vaadata nii öelda suurt pilti, ei piirdutud ainult nende lahendustega, mida on võimalik teha arvutiga, vaid lahendustesse kaasati erinevaid IT tehnoloogilisi komponente nagu näiteks robootikat.

IT öö eesmärgiks oli äratada noortes huvi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vastu, näidata seoseid teiste valdkondadega ja kummutada levinud stereotüüpe IT spetsialistidest. IT ÖÖ oli üks osa Teadusaasta programmist (vt lähemalt www.miks.ee) ning selle elluviimist toetasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Sotsiaalfond.

Üritus oli kulminatsiooniks kampaaniale „e-oskuste nädal“, mida 2012 aastal tähistati 26-30 märtsini 30 Euroopa riigis. Kampaania põhisõnumiks oli – IKT on tänapäeval kõikjal ja sellega seotud oskused on vajalikud tööturul konkurentsivõimeline olemiseks igal alal. Lisaks IT ÖÖ-le on noortel võimalus kampaania raames 5. aprillini saata loovtöid ka foto- ja videokonkursile „Kõik on IT.