IT-ettevõtted jagavad teadmisi Interneti ohutust kasutamisest

Eesti IT-ettevõtjad korraldavad kevadisel koolivaheajal  õpetajatele, noorsoo- ja sotisaaltöötajatele kolm  konverentsi „See on turvaline IT!“, et  jagada teadmisi,  kuidas  kasvatada noortest teadlikud Interneti kasutajad. Tänapäeval, kui suhtlusvõrgustikud ja mobiilsed seadmed on noorte elu loomulik osa,  tuleb  ka täiskasvanuil tagada, et lapsed  teaksid,  kuidas end kaitsta Internetis peituvate ohtude eest. 

ITLi presidendi Taavi Kotka sõnul  elavad meie lapsed lisaks pärismaailmale üha rohkem ka virtuaalmaailmas.  Kui pärismaailmas teame, kuidas kaitsta oma kodu, väldime üksi jalutamist pimedas pargis, taunime vargust ja laimamist, siis kas oskame  õpetada  oma lastele, millal virtuaalmaailmas uks lukku keerata, kuidas tunda ära ohuolukorrad, mõista, mis on vargus ja kuidas korrektselt käituda.

IT-ettevõtjad on kursis tehnoloogia viimase sõnaga ning aimavad ette arengusuundi tulevikus,  seetõttu näeme ka ohukohti, ütles Kotka. Tahame oma teadmisi jagada ja aidata kaasa sellele, et Eesti noored oleksid  teadlikumad  Interneti kasutajad.

Lisaks ettevõtetele astuvad konverentsil  üles õpetajad,  korrakaitsjad ja  internetiturvalisuse tagajad,  kes selgitavad, mida teha, kui on põhjust arvata, et Interneti asjatundmatu kasutamine  on toonud  kaasa noore jaoks keerulise olukorra. Samuti  tutvustakse erisuguseid õppemeetodeid ja -materjale, mida saab  kasutada noorte teadlikkuse tõstmiseks.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eestvõttel toimuvad konverentsid 21. märtsil Tartus, 22. märtsil Pärnus ja 23. märtsil 2012 Paides.   Lähem info  www.itl.ee.

Konverents on osalejatele tasuta. Konverentside sarja „See on turvaline IT!“ elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond”. Konverentsid  viiakse läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu  ja BCS Koolituse koostöös.