Internetikasutajate arvu kasv Eestis on peatunud

adsl-globe

Kesk- ja Ida-Euroopa suurima internetiuuringute agentuuri Gemius värske uuringu kohaselt peatus Eestis eelmisel aastal internetikasutajate arvu kasv, vähenedes 15-74-aastaste seas hoopis ligi 2,2% 762 000-ni.

Gemius Eesti tegevdirektori Toomas Tepomehe sõnul on Eesti internetiturg küllastumas ning uusi kasutajaid lisandub eeskätt neis sihtrühmades, kus internetikasutus oli seni väiksem. „Eelmisel aastal oli kõige suurem vanemaealiste internetikasutajate hulga kasv,“ lausus Tepomes. „Kui 2008. aasta alguses loendati gemiusAudience uuringu andmetel vanemaid kui 55-aastaseid internetikasutajaid ligi 86 000, siis detsembris juba 9% rohkem ehk üle 93 000. Seevastu traditsiooniliselt surfajate kantsiks peetud 15-24-aastaste noorte hulgas vähenes internetikasutajate arv ligikaudu 12 000 võrra, mis teeb kahanemiseks 5,6%. Olulist kasvu näitas internetikasutus talunike, töötute ja lihttööliste seas, suurenedes vastavalt 22%, 13% ja 8%.“

Internetikasutajate geograafia osas on esile kerkinud uued piirkonnad. Kuigi kõige enam, üle 203 000 on internetikasutajaid endiselt Tallinnas, on internetikasutajate hulk nii pealinnas, Harjumaal kui ka Põlvamaal näidanud mõneprotsendist kahanemistrendi. Seevastu suurem internetikasutajate arvu kasv oli gemiusAudience uuringu andmetel eelmisel aastal Valgamaal ligi 15%, Saaremaal 10%, Võrumaal 9% ja Hiiumaal 8%. Absoluutarvudes lisandus kõige enam, ligikaudu 3200 internetikasutajat Tartusse ja Tartumaale.

Vastavalt gemiusAudience uuringule on kõige enam kasvanud madalama sissetulekuga internetikasutajate hulk. Võrreldes 2008. aasta jaanuarikuuga oli aasta lõpuks ligi 27% rohkem kuni 3000-kroonise leibkonna sissetulekuga internetikasutajaid, 11% enam 3001-6000-kroonise leibkonna sissetulekuga internetikasutajaid ning 7% rohkem 6001-9000-kroonise leibkonna sissetulekuga internetikasutajaid. Seevastu 22 000 kroonist suurema sissetulekuga leibkondade seas oli märgata internetikasutuse vähenemist keskmiselt 7% piires.

Gemius Eesti tegevdirektori Toomas Tepomehe hinnangul ei ole majanduslangus veel olulisel määral Eesti internetikasutust mõjutanud. „Suurema sissetulekuga perede seas oli internetikasutus juba eelmise aasta alguses niigi kõrge, teisalt toetab vähenemistrendi selles sihtrühmas majandussituatsioonist tulenevalt peatunud palkade kasv ning kõrgepalgaliste arvu vähenemine,“ põhjendas Tepomes. „Kriisi vähest mõju näitab ka e-kaubanduse kasutajate hulk, mis moodustab Eesti internetikasutajate üldarvust nüüdseks juba ligi poole. Mullu ostis internetist kaupa ligikaudu 363 000 Eesti elanikku, mis on 9% rohkem kui aasta varem.“

Enim kasutatakse internetti endiselt kodudes – 2008. aasta  detsembris oli koduste netikasutajate osakaal 83%. Samas on koduste internetikasutajate arv jäänud praktiliselt samale tasemele võrreldes aasta algusega, kasvades vaid 2%. Samas kahanes eelmise aastaga nende arv, kes kasutasid internetti internetikohvikus (-4%), tööl (-3%) ja sõprade või tuttavate juures (-2,6%).