Info ja side sektor kasvab

1965348t81h714d

Info ja side ettevõtete müügitulu on kasvanud kahel viimasel aastal ning ületas 2012. aastal 1,46 miljardi euroga kriisieelse taseme. Sektori investeeringud kasvasid ligi 24 protsenti, selgub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülevaatest.

Üle poole kogu sektori müügitulust teenisid telekommunikatsiooniettevõtted. Ligi kolmandiku sektori müügitulust moodustas programmeerimine ning kümnendiku kirjastamine, teiste tegevusalade osakaal oli väiksem.

Erinevalt müügitulu kasvust liikusid tootlikkuse näitajad allapoole. Möödunud aastal vähenes ettevõtete kogutootlikkus lisandväärtuse põhjal 7,3 protsenti ja tööjõukulude tootlikkus 11,8 protsenti. Tootlikkuse parandamiseks tuleb tõhustada tööprotsesse ning arendada toodete ja teenuste kvaliteeti.

79 protsenti koguinvesteeringutest tehti telekommunikatsiooni ettevõtete põhivarasse ning 16 protsenti programmeerimisse.

Infotehnoloogiliste seadmete kasutus on pidevalt kasvanud. Koduse internetiühendusega leibkondade arv ulatus 2012. aastal 75 protsendini. Mobiilsidet iseloomustab kõnede kestvuse ja lühisõnumite arvu suurenemine. Mullu oli kõnede kestvus 3131 miljonit minutit ja saadeti 368 miljonit lühisõnumit.

2012. aastal tegutses info ja side valdkonnas üle 3000 ettevõtte, mille puhul on põhiliselt tegemist alla kümne hõivatuga infotehnoloogia valdkonna mikroettevõtetega. Töötajate arv sektoris ulatus 18 600 inimeseni, moodustades 3 protsenti kogu tööhõivest ning keskmiseks brutopalgaks oli 1432 eurot.

Täpsemalt on võimalik info ja side sektori 2012. aasta ülevaatega tutvuda siin.