IBM võimaldab Eesti geenivaramul eestlaste juuri otsida

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu turvab väärtuslikke teadusandmeid koos IBMi IT-lahendustega. Serverisüsteem soetati Eesti Biokeskuse granti „Geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine“ raames, mis on rahastatud Euroopa Liidu struktuurtoetuse Regionaalarengu Fondist.

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu soetas IBMilt superarvutite IT-lahendused, mis aitavad salvestada ja arhiveerida Eesti riikliku inimgeenipanga sekveneeritud geeniproove. Lepingu ühe osana võimaldavad IBM-i IT-lahendused varamu igapäevast tegevust ja ühtlasi aitavad teadusasutusel oma arenguplaane ellu viia. Tehingu osaline oli ka IBM-i Eesti äripartner Kernel AS, kui süsteemi ehitamise ning integreerimise peatöövõtja.

Uue lahendusega saab Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu (TÜ EGV) kasu turvalisest andmesalvestusest, mis aitab andmeid kasutada nii teadustöös kui ka raviasutustes. Kui lahendus tööle hakkab, aitab see TÜ EGV-l edendada geeniuuringute arengut, koguda teavet rahvastiku tervise ja pärilikkuse kohta, rakendada geeniuuringute tulemusi tervishoiu edendamiseks ja olla personaliseeritud meditsiini arengu peamiseks liikumapanevaks jõuks Eestis.

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu on talletanud väärtuslikke andmeid üle viiekümne tuhande eestlase genotüübi kohta ja nende andmete säilitamiseks on järgmise kahe aasta jooksul vaja hinnanguliselt 2 petabaiti salvestusruumi. Geenivaramu katseandmed on väga väärtuslikud, sest ühe katse tegemine maksab ligikaudu 10 000 eurot. Nädalas tehakse keskmiselt viis katset, seetõttu ei saa TÜ EGV endale lubada andmekadudest või ebaõnnestunud katsetest saadavat varalist kahju.

„Inimgenoomide sekveneerimine on muutumas personaliseeritud meditsiini peavooluks. Eesti Geenivaramu peab sammu selle ala uusimate saavutustega ja pidi ajakohastama oma arvutusvõimsust, et analüüsida tohutut hulka geenidoonorite sekveneerimisandmeid,“ ütles lepingut kommenteerides Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu. Lepingu alusel rahuldatakse TÜ EGV vajadus katkematu arvutusvõimsuse järele IBM-i serverite, andmesalvestusseadmete, tarkvara ja teenuste abil – see oli üks põhjus IBMi lahenduse valimiseks.

TÜ EGV andmebaas lõimitakse vajaduse korral muude riiklike registritega, Eesti tervise infosüsteemi ja muude asjakohaste registrite ja andmebaasidega. Geenivaramu enda tehtud uuringute tulemuste põhjal hakatakse andma geenidoonoritele tagasisidet. TÜ EGV valis oma strateegiliseks IT-partneriks IBM-i, sest varamu tulevikuplaanidesse kuulub andmete analüüsimiseks vajaliku arvutusvõimsuse suurendamine.

„GPFS pakub maailmatasemel töökindlust, skaleeritavust ja kättesaadavust teie registriandmetele, mida hoitakse mitmes salvestussüsteemis, mis võivad füüsiliselt asuda isegi erinevates hoonetes, linnades või riikides,” ütles IBM Eesti PC tootejuht Jüri Joonsaar. „See on kahtlemata parim valik, kui andmete hulka arvestatakse juba praegu petabaitides ja te soovite olla kindel, et tulevased kasvuvajadused ei nõua uut lahendust. ”

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu (TÜ EGV) on Tartu Ülikooli teadusasutus, millel on rahvastikupõhine biopank – Eesti Biopank. TÜ EGV hooldab ja haldab biopanka, säilitades koeproove ning uuendades ja värskendades regulaarselt terviseandmeid. Biopank koosneb ligikaudu miljonist bioloogilisest proovist ja tervisekaardist, mis on kogutud üle 52 000 geenidoonorilt, kes esindavad 5 protsenti Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Andmebaas võimaldab teha uuringuid seoste leidmiseks geenide, keskkonnategurite, eluviisi ja komplekshaiguste või muude iseloomulike joonte vahel. Biopanka kasutavad aktiivselt teadlased kogu maailmast, käimas on üle 150 rahvusvahelise projekti. Rohkem informatsiooni Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu kohta on leitav aadressil http: //www.geenivaramu.ee/et/

Teave IBM Eesti kohta on leitav aadressil www.ibm.com/ee