Helsinki toob Vaba Linna lavale säästliku ja vabavaralise elukultuuri

Kõik huvilised saavad 26.-27. aprillil kuulata, näha ja osaleda ise Vaba Linna üritustel Tallinnas, kus mõtestatakse tänast vabavaralist mõtteviisi ja elustiili läbi erinevate parimate praktikate.

Sündmuse kandev küsimus on “Kuidas mõelda vabavaralisest linnast?”. Oleme enamasti harjunud vabavarast rääkima sõnapaaridega avatud lähtekood või tasuta tarkvara. VABA LINNa esimene päev keskendubki levinud arusaamade kõrval vabavara temaatika laiemale avamisele, et tutvustada vabavara mõttevoolu kui aktiivset mõjutajat kaasaegsetes ühiskonna, kultuuri, kunsti ja poliitika protsessides. Vabavara ei ole siin enam IT-valdkonda kuuluv tehniline mõiste, vaid terve mõtteviis uute elumudelite loomiseks, ühiskonna ülesehituse ümberkujundamiseks, eluolu innovatsiooniks ja näiteks linnaruumi paremaks kasutamiseks, vahetumaks mõjutamiseks ja muutmiseks.

Vaba Linna parimaks näiteks on Soomes tegutsev DEMOS Helsinki, mis on Soome juhtivaim nn think tank. DEMOS alustas oma tegevusi väikeste mõttekodadega. Mõttekodadesse kaasatud eksperdid juurutasid ühiskonna võtmeteemasid, millest kasvasid kandvad prioriteedid: energiasäästlikus, demokraatia, teadmistepõhine kultuur, mida rakendati iseseisvate projektide näol peale mõttekodasid praktikasse.

Täna aitab DEMOS leida siduskohti demokraatia ja 21. sajandi inimese vahel, kasutades otsustamise juures olulisi suhteid erinevate huvigruppidega ühiskonnas. Nende põhiliseks visiooniks on, et kõik algab individuaalsest kogemusest, mis jõuab edasi kogukondadesse. Oluline on vaadata protsessi ja selle kaasatust kogu kaasegsesse mõttemudelisse. Nii ka Vaba Linn Eestis püüab rajada teed 21. sajandi elukeskonda ja mõttemallidesse, et seda omakorda rakendada erinevatesse nähtavatesse praktikatesse.

Ürituse korraldaja, Marge Paasi sõnul on DEMOSe puhul tegemist omaette nähtusega, kes on loonud palju uut ja noorte mõtlejate ning uurijate keskmeks on kindel 21. sajandi elukeskkond.

„Demos oskab luua edu, mille võtmeks on elukeskkond. Nende ideede alustalaks on loomingulisus ja oma ümbritseva keskkonna säästlik kasutamine, mille edasiarengud ei pruugi tulevikus jääda vaid nn. ülelahe parimaks praktikaks, vaid võiks saada ristkogemuse rakenduseks erinevates elukultuurivaldkondades ka Tallinnas. Demos kutsub kõiki, eriti noori mõtlejaid oma mõtteid praktikasse viima“.

Kindlasti on ka DEMOSe puhul tegemist olulise Tallinna Kultuurikatla tulevikupartneriga, et rajada alus teadmistepõhisele ja säästvale kultuurikeskkonnale nii Tallinnas kui Helsingis ühisprojektide näol.

DEMOS Helsinki esineb Vaba Linna üritusel 26.aprillil 2012, Rävala 8 Konverentsi keskuses.

Lisaks toimub erinevaid töötubasid, mõttekodasid ja seminare 27. apillil 2012. Kõik avatud töötoad on huvilistele tasuta. Täpsem info ja registreerimine sündmuste kohta siit: vabalinn.kultuurikatel.org .

One thought on “Helsinki toob Vaba Linna lavale säästliku ja vabavaralise elukultuuri”

Kommenteerimine on suletud.