Get Online Week

26.-30. märtsil korraldab Telecentre Europe üle-euroopalise kampaania Get Online Week, mille keskmes on oskuslik arvuti ja interneti kasutamine. Eraldi tähelepanu all on noored ja nende e-oskused. Noored on küll julged ja aktiivsed Interneti kasutajad, kuid peamiselt kasutatakse seda mängimiseks, suhtlemiseks ja meelelahutuseks, vähem enese arendamiseks ja ettevalmistavateks tegevusteks.tööturul hakkama saamiseks.

Eesti poolseks Get Online Week kampaania  partneriks on Targa Töö Ühing. Tahame kampaania käigus tekitada noortes huvi internetis leiduvate õppimis- ja enesearendamise võimaluste vastu ning teadvustada laiemate ja rohkem tööga seotud e-oskuste olulisust. Samuti avame diskussiooni lastevanemate seas, et tõsta teadlikkust arvuti- ja interneti kasutamise positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest laste ja noorte arengule.

Teiseks oluliseks sõnumiks on, et kvaliteetse interneti levik on oluline võimalus maapiirkondade ja väiksemate linnade jaoks – läbi selle on võimalik tuua head haridust ja kõrgema lisandväärtusega töid piirkonda ning läbi e-oskuste arendamise parandada ka teenuste kättesaadavust.

Nädala raames on kavas kaasata võimalikult palju noori Facebooki-küsitluse täitmisse, millega püüame välja selgitada nende tegelikke interneti kasutamise oskusi, samuti toimuvad temaatilised üritused mitmes Eesti maakonnas.

Täpsema kampaania ürituste ja tegevuste kava avaldame lähiajal.

Kampaania avaüritus toimub 8. märtsil ja seda saab jälgida Internetis Telecentre-Europe TV lehel, aga ka Targa Töö Ühingu lehel.

tc_europe on livestream.com. Broadcast Live Free

Anname lisaks teada, et 2012. aasta alguses astus Targa Töö Ühing (endise nimega Eesti Kaugtöö Ühing) erinevates Euroopa riikides avatud internetipunkte ja kaugtöökeskusi ühendava organisatsiooni Telecentre Europe liikmeks. Targa töö ühing koondab targalt töötamise entusiaste ja maapiirkondades ning väiksemates linnades tegutsevaid tööhõivele, hariduse kättesaadavusele, kogukonna kaasamisele suunatud keskusi Eestis.