Euroopa Kosmoseagentuur otsib Eestist sobilikke e-lahendusi

Reedel külastas Eestit Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) delegatsioon, et tutvuda Eesti IT-sektori võimalustega panustada kosmose arengusse. Eesti on esimene riik, kelle IT-ettevõtete vastu agentuur ametlikku huvi on üles näidanud.

22 liikmesriiki ühendav Euroopa Kosmoseagentuur soovib muuta organisatsiooni toimimist efektiviisemaks uusimate IT-lahenduste kasutamise kaudu. Läbi digiteerimise loodetakse parandada organisatsiooni sisemist toimimist, viia kommunikatsioon liikmesriikide vahel uuele tasemele ning tõhustada kosmoseringkonna ettevõtete ja teadusgruppide omavahelist koostööd.

Leidmaks potentsiaalseid tegijaid Euroopa Kosmoseagentuuri digiteerimise agenda elluviimiseks, on agentuur alustanud konsultatsioone oma liikmesriikidega, kellest esimesena tutvutakse Eesti e-riigi võimalustega.

ESA delegatsiooni juhivad Dr Gunther Kohlammer kaugseire direktoraadist ja IT-osakonna direktor Filippo Anglucci.

Visiit algas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kus side ja riigi infosüsteemide asekantsler Taavi Kotka ning infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov tutvustavad ESA delegatsioonile Eesti digiagendat ning erinevaid e-riigi lahendusi, sh ID-kaarti, e-residentsust ja x-teed. Seejärel külastatakse e-Estonia show room-i, kohtututi Maksu- ja Tolliametiga, et rääkida e-maksusüsteemist. Päeva teisest pooles külastatati Infotehnoloogia Liitu ning kohtututi e-lahenduste väljatöötamisega seotud ettevõtjatega, tutvutakse NATO küberkaitsekeskusega.