Euroopa Komisjon rajab laiapõhjalise koalitsiooni digitaaltöökohtade loomiseks

José Manuel Barroso

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso kutsus täna Euroopa e-ettevõtjaid, valitsusi ning koolitus- ja haridussektorit üles ühendama oma jõud, et täita 900 000 vaba digitaaltöökohta, mis eeldatavasti tekivad Euroopa info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris 2015. aastaks. Hoolimata tööpuuduse praegusest kõrgest tasemest kasvab digitaaltöökohtade arv rohkem kui 100 000 võrra aastas, ent infotehnoloogia erialade uute lõpetajate ja oskustöötajate arv ei jõua sellega sammu pidada.

„Täna loodaval laiapõhjalisel koalitsioonil on oluline roll selles, et Euroopa majandus saaks uuesti rööpasse ja vähemalt osa Euroopa 26 miljonist töötust leiaksid töökoha. Tänan neid ettevõtjaid, kes on täna oma allkirja andnud. Kui meil õnnestub koos sündmuste käiku pööre tuua ja täita järjest suurenev arv vabu töökohti IKT valdkonnas, on selle mõju tuntav palju laiemalt kogu majanduses,” ütles president Barroso.

Koalitsiooni loomise tegi võimalikuks eeltöö Davosis toimunud maailma majandusfoorumil, mille käigus tehnoloogiaettevõtetelt, valitsustelt, haridusasutustelt, sotsiaalpartneritelt, tööturuteenuste osutajatelt ja kodanikuühiskonna organisatsioonidelt saadi esialgne nõusolek teha koostööd seoses uute töökohtade, praktikakohtade, koolituskohtade, starditoetuste, tasuta internetipõhiste ülikoolikursuste ja muuga.

Pärast sidusrühmade võetud esialgseid kohustusi on koalitsiooniga ühinenud üle 15 äriühingu ja organisatsiooni. Esimeste elluviidavate lubaduste seas on uus internetipõhine õppeplatvorm Academy Cube noortele inimestele ja uus koolitusmoodul nutivõrkude installeerimiseks.

Komisjoni eesmärk on koostööplatvormi veelgi laiendada, et see hõlmaks ka koolituste kohandamist digitaaltöökohtade jaoks, liikuvust ja sertifitseerimist. Väga oluline on ka parem teavitus – info digitaalsektori pakutavatest tasuvatest ja huvitavatest karjäärivõimalustest nii naistele kui ka meestele peab olema kättesaadav võimalikult paljudele. Samuti soovitakse koalitsiooni raames arendada innovaatilist õppimist ja õpetamist, et rohkem inimesi omandaks edukust tagavad oskused.

President Barroso kutsus ka teisi organisatsioone üles järgima juba koalitsiooniga ühinenute eeskuju. Komisjonil on koostöö toetamisel oma roll, kuid paljud sellised hoovad nagu sektoripõhine koolitus, tööjõu liikuvuse toetamine, oskuste sertifitseerimine, koolide ja ülikoolide õppekavade parandamine, teadlikkuse kasvatamine ja ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine idufirmadele vajavad kõigi sidusrühmade aktiivset panust.

Komisjon käivitab ka Euroopa idufirmade platvormi, mis pakub abivahendeid ja programme, millega toetada inimesi, kes soovivad luua ja arendada Euroopas veebipõhiseid idufirmasid.