Ettevõtlus on Eesti noorte seas populaarne

02_kutsekool_0Eestis sooviks oma ettevõtte rajada üle poole 18 – 25- aastastest, edastades sellega teisi Balti riike. Lätis tahaks oma äriga alustada 41 protsenti ja Leedus 48 protsenti noortest, selgus SEB uuringust.

„Ettevõtlusega alustajate profiil on muutumas laiemaks. Täna soovivad iseenda tööandjaks hakata üha erinevamas vanuses ja taustaga inimesed ning järjest vähem kardetakse ebaõnnestuda. Oma äri alustamisel ja sellesse kapitali paigutamisel on aga ka mitmeid „konkurente“. Noorte puhul on selleks näiteks reisimine või oma kodu soetamine. Vaid kaks protsenti 18-25-aastastest paneb raha kõrvale, et see oma ettevõttesse investeerida, mistõttu on ühiskonna tunnustus ja tugi ettevõtlikkusele äärmiselt oluline,“ kommenteeris SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Ettevõtlusega alustamisel on noorte jaoks peamisteks takistusteks heade ideede ja teadmiste puudus. Esimese tõi põhjusena välja 28 protsenti ja teise 16 protsenti Eesti noortest. Hea idee puudumine oli Lätis ja Leedus takistuseks vastavalt 28 ja 26 protsendil noortel ning 21 ja 25 protsenti 18-25-aastastest tunnistasid, et ettevõtte asutamine seisab teadmiste taga.

„Oma äriga alustamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess. SEB on loonud just alustavale ettevõtjale mõeldud kasulikud lahendused selleks, et ettevõtjad saaksid keskenduda põhilisele ehk äri käivitamisele ja erinevalt teistest pankadest oleme ettevõtjale nõustamisega toeks juba alates ideetasandist,“ lisas Vaikmäe-Koit.

Võrreldes teiste Balti riikide noortega, kes sooviksid oma ettevõtte rajada, on 11 protsenti Eesti noortest teinud oma äri alustamiseks juba ka esimesed sammud. Lätis on oma ettevõtte rajamisega algust teinud kaheksa ja Leedus kuus protsenti noortest.

„Eesti on lõunanaabritest soodsa ettevõtluskeskkonna loomisel sammukese ees ning Läti ja Leeduga võrreldes sünnib Eestis aastas vastavalt ligi 5000 ning 6000 ettevõtet enam. Ettevõtte alustamise tehniline lihtusus ja riiklikud meetmed on kindlasti kaasa aidanud, kuid need ei ole esmatähtsad osad ettevõtlusaktiivsust soosivas keskkonnas,“ ütles Vaikmäe-Koit.

*Tekstis kasutatud andmed tuginevad SEB uuringule kõigis kolmes Balti riigis 2015. aastal, kokku osales 2002 inimest.