EstLink 2 on tänasest testimiseks töös

Estlink-diagram-lo

Süsteemioperaatorite Elering ja Fingrid koostöös valmiva 320 miljonit eurot maksva Eesti-Soome elektriühenduse EstLink 2 projekt on jõudnud paigaldusjärgsete testide faasi. Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul  on üldehitustööd ja seadmete montaaž lõppenud, reedel viidi läbi ühenduse viimased pingestustööd ja täna toimus kaabli kaudu esimest korda koormuse ülekanne.

Enne lõplikku vastuvõtmist jätkuvad lähemate kuude jooksul seadistustööd ja ühenduse kui terviku testid. Alanud süsteemitestide periood vältab plaani järgi detsembri alguseni ning läbiviidavate testide eesmärgiks on veenduda süsteemi funktsionaalses toimimises ning vastavuses lähteülesandes kirjeldatud kriteeriumitega. Testide käigus kontrollitakse konverterjaamade erinevaid parameetreid ning funktsioone erineva võimsuse suuna ja suuruse juures. Sellest tulenevalt suurendatakse testperioodil järk-järgult ühenduse ülekandevõimsust, mis ulatub perioodi lõpuosas toimuva ülekoormustesti ajal kuni 770 megavatini. Testimiseks vajaliku ülekandevõimsuse tagamiseks on plaanis kasutada EstLink 1 turutulemustest vabaks jäävat osa, elektri ostu- ja müügitehinguid päev-ette ja päevasisesel turul kui ka kõigi eelduste kohaselt elektrijaamade üles- ja allareguleerimist.

 

„Pärast testide lõppu detsembris algab proovitööperiood, mis peab andma kindluse, et EstLink 2 on valmis igapäevaseks tõrgeteta toimimiseks. EstLink 2 lõplik vastuvõtmine ehitajatelt on planeeritud vatsavalt projekti käivitamisel paika pandud tähtajale 2014.  aasta veebruari alguseks. Siis anname ühenduse turu käsutusse ja kõrvaldame ühendusvõimsuste piiratusest tuleneva pudelikaela elektrikaubanduseks Eesti ja Soome vahel,“  selgitas Veskimägi.

 

EstLink 2 valmimisega kasvab Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse koguvõimsus 1000 megavatini. Kuni Kiisale rajatava avariireservelektrijaama teise etapi üleandmiseni Eleringile saab ühendusi Soomega rakendada suunal Eestist Soome maksimaalset 860 megavati ulatuses, sest elektrisüsteemi suurima võimsusega üksikseade ehk EstLink 2 peab olema rikke korral täielikult asendatav reservvõimsustega. Soomest Eestisse on ühenduste koguvõimsus kohe EstLink käivitamisest alates 1000 megavatti.

 

EstLink 2 koosneb konverterjaamadest Eestis ja Soomes ning  üle 170 kilomeetri pikkusest alalisvoolu liinist,  millest ligi 12 kilomeetrit asub maakaabelliinina Eesti maismaal, ligi 147 kilomeetrit kulgeb mööda Soome lahe põhja merekaablina ning umbes 14 kilomeetrit paikneb õhuliinina Soome maismaal. Püssi ja Anttila konverterjaamade maksumus moodustab ligi 100 miljonit eurot ning kaabelliin üle 180 miljoni euro. Projekt saab teoks tänu Euroopa Liidu 100 miljoni euro suurusele toetusele.