Esimesed Valga linna noorte omaalgatuslikud projektid said toetuse

Käesoleva aasta algusest on Valga linna noortel võimalik kord kvartalis taotleda Valga Linnavalitsuselt toetust oma projektide elluviimiseks. Esimesse taotlusvooru laekus kuus noorte omaalgatusprojekti, millest neli leidsid toetust hiljuti toimunud linnavalitsuse istungil. Kokku eraldati noortele projektide elluviimiseks 355 eurot.

Aasta lõpus volikogu poolt vastu võetud määruse “Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord” kohaselt saavad noored võimaluse kirjutada linnavalitsusele noorteprojekte ürituste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks ning noorte ja noorteühingute poolt läbiviidavate projektide kaasrahastamiseks. Toetust saavad taotleda 12-26 aastastest noortest koosnev grupp või noorteühendus.

„Laekunud projektid olid kõik huvitavad ja väga erinevad,” sõnas aselinnapea Lauri Drubinš. „Näiteks tahavad noored korraldada nii tervisenädalat, tantsuõhtut, joosta koos ümber Pedeli, kui ka osaleda rahvusvahelisel muusikafestivalil.”

Noorte omaalgatuslike projektide näol saavad noored õppida kirjutama esimesi projekte ning selle käigus omandada teadmisi raha kasutamise planeerimisest ja projektimaailmast laiemalt. „Tänapäeval on palju võimalusi raha taotlemiseks ning seeläbi oma kodukohta panustamiseks. Usun, et just noorte omaalgatuslike projektidega on võimalik linnaelu atraktiivsemaks muuta ning neilon võimalus tutvuda projektikirjutamise maailmaga,” kirjeldas projektide kasulikkust spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt.

Sel aastal on noortel võimalus projektidele rahastust taotleda veel kolmel korral, taotlusvoorude tähtajad on 20. mail, 22. augustil ja 21. novembril.