Enamus eestlasi armastab telerivaatamise ajal süüa

Smart-TV-EE

Tallinn, Eesti, 2. detsember 2013 – Tehnoloogiaettevõte LG Electronics (LG) viis koostöös Mindshare agentuuriga läbi uuringu telerivaatamise harjumuste kohta Balti riikides, saamaks aimu, milliseid tegevusi armastavad inimesed ühes telerivaatamisega teha.

Uuringu tulemustest selgus, et populaarseimad tegevused eestlaste seas on söömine (61%), internetis nutitelefoni, tahvelarvuti või sülearvutiga surfamine ning söögivalmistamine (33%). Samasugust trendi võis märgata ka naaberriikides, kuigi Lätis ja Leedus on koristamine (vastavalt 23% ja 40%) telerivaatamise ajal söögivalmistamisest (vastavalt 21% ja 34%) populaarsem.  Kõige vähem populaarsem tegevus eestlaste jaoks, mida telerivaatamise ajal teha, on armatsemine (8%), samas kui Lätis ja Leedus on selleks töötamine või õppimine (vastavalt 9% ja 13%).

Lisaks näitas uuring, et tegevuseelistused kipuvad vanusegrupiti erinema. Näiteks on teleri ees triikimine kõige populaarsem just 50-59-aastaste seas (27%), samas kui nooremad vastajad (vanuses 20-29) surfavad rohkem internetis (65%). 30-39. aastates inimesed valmistavad telerivaatamise ajal süüa (53%) rohkem kui teised.  Siiski, teleri ees söömine oli kõigi vanusegruppide jaoks vaieldamatult populaarseim tegevus.

Võrreldes naiste ja meeste käitumiseelistusi, on märgata, et vahed on kohati kahekordsed – näiteks ühendab 42% eesti naisi telerivaatamise söögitegemisega ning 38% koristamisega, samas kui meeste puhul on need numbrid vastavalt vaid 23% ja 16%. Lisaks, kui teleri ees tavatseb triikida 38% naistest, siis meestest teevad seda vaid 3%. Lätis ja Leedus pole sugudevahelised käitumiseelistuste erinevused niivõrd silmatorkavad ning olid pigem samaväärsed.

Uuringust selgus ka, et üldiselt on Balti riikide inimesed üpris varmad teleri ees armatsema – koguni 17% leedulastest ning 10% lätlastest tunnistab seda. Eestis on sama number küll väikseim, 8%.

Samal ajal on eestlased võrreldes teiste Balti rahvustega kõige enam vaid ühele tegevusele korraga kontsentreerujad ehk tervelt 14% eestlastest vastas, et nad vaatavad telerit ilma lisategevusi samal ajal tegemata. Lätis ja Leedus on need numbrid vastavalt 9% ja 13%.