Elektrilevi: äikesega tagage ohutus ja kaitske vara

Välk

Sel aastal on äike tekitanud Elektrilevi võrgus 735 riket. Lähenevate äikeseliste päevade eel tasub meelde tuletada, kuidas kaitsta pikse mõjude eest uudishimulikke lapsi, kariloomi ja kodutehnikat.

Äikesega maha kukkunud elektriliinid võivad olla pinge all ja kujutada endast tõsist elektrilöögiohtu inimestele ja loomadele. “Kindlasti tasub rääkida oma lastele, et mahakukkunud juhtmetele ei tohi läheneda,” ütles Elektrilevi käiduosakonna juhataja Indrek Sild. Kui märkate purunenud liini, teatage sellest kiiresti Elektrilevi rikketelefonil 1343. Elektriliin võib automaatselt taaspingestuda ja seega tuleb mahakukkunud juhtmest vähemalt 8 meetri kaugusele liikuda kas jalgu üksteise vastu lohistades neid teineteisest eemaldamata või koos jalgadega või ühel jalal hüpates. Nii väldite eluohtlikku sammupinget, mis tekib kahel jalal astudes juhul, kui juhtme läheduses olev maapind on pinge all.

Ettevaatlikult tuleb suhtuda ka liinide läheduses asuvatesse elektrikarjustesse, mis muutuvad ohtlikuks elektrijuhtme pealekukkumisel. Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögi ohtu. Kui märkate karjusele kukkunud juhet, ei tohi liinile ja elektrikarjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343. “Tuletame ka meelde, et elektrikarjuste rajamiseks õhuliinide kaitsevööndisse on vaja Elektrilevi kooskõlastust. Nii saame jagada nõu, kuidas tagada elektriohutus,” selgitas Sild.

Kodutehnika kaitseks on kõige odavam ja kindlam ennetusvahend elektriseadmed võrgust eemaldada. Äikese lähenedes tõmmake elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja. Ka äikesehooajal kodust pikemaks ajaks ära sõites tasub elektriseadmed võrgust eemaldada.

Kahjusid tehnikale on võimalik vähendada ka kaitseseadmetega ja valides vara kindlustamiseks sellise kindlustuse, mis katab elektriseadmete rikete riski ka äikesekahjude korral. Kui kahju on tekkinud otseselt äikese tagajärjel, siis Elektrilevi sellist vääramatust jõust tekkinud kahju ei hüvita. Kui tekib kahtlus kahju põhjuste osas, saab esitada Elektrilevile kahjunõude avalduse. Avalduse esitamise ja kahjude hüvitamise põhimõtete kohta leiab lisainfot Elektrilevi veebist.