Eesti kooli digipädevus toob Cambridge’i matemaatikud Tartusse

Suurbritannia Cambridge ülikooli matemaatikaõppe keskuse Cambridge Mathematics esindajad külastavad täna ja homme, 7. ja 8. märtsil esimest korda Tartut ja Tartu ülikooli, et tutvuda Eesti koolisüsteemi ja Tartu ülikooli koolimatemaatika keskusest juhitava arvutipõhise statistika projektiga.

Cambridge külalised eesotsas direktori Lynne McClure’ga tutvuvad matemaatika õpetamisega Miina Härma gümnaasiumis ja Tartu erakoolis ning arutavad arvutipõhise statistika õpetamise ja hindamise probleeme koos Eesti teadlaste ja õpetajatega.

Eestisse toob neid eelkõige arvutipõhise statistika projekt, mille käigus töötati aastatel 2012–2014 välja arvutipõhise statistikaõppe ühtne kontseptsioon, innovaatilised õppematerjalid ning läbiti esmane piloteerimine 31 põhikoolis ja gümnaasiumis.

TÜ koolimatemaatika ja –informaatika keskuse juhataja dotsent Terje Hõim kirjeldas, et tegemist on kontseptuaalselt uue õppekavaga ning digitaalsete õppematerjalidega, kus arvutamine on jäetud arvutitele, tunnis aga pööratakse suuremat rõhku õigete küsimuste ja eelduste sõnastamisele, tegevuse sisu ja arvutuskäigu kitsaskohtade mõistmisele ning järelduste tegemisele. Õppekava taotleb nii matemaatika-alaste oskuste kui ka laiema üldpädevuse saavutamist.

Praegu on käimas projekti teine faas, mille käigus lihvitakse õppematerjalide didaktikat ja kasutajasõbralikkust ning keskendutakse uutmoodi õppimise tulemuste hindamisele.

„Kuna Cambridge Maths inimesed on külastanud mitmeid teisi riike ja kogunud kokku sarnaseid parimaid digipädevuse arendamisele ning e-testimisele suunatud õppematerjale ning lähenemisi, siis meiepoolne huvi on suuresti kuulda, mida mujal maailmas veel tehakse ja mida nemad on pidanud väärt edasi arendamiseks,“ tõdes Hõim.

Esmaspäeva, 7. märtsi pärastlõunal toimub Tartu ülikooli matemaatika ja statistika instituudis seminar, kus jagatakse üksteisega teadmisi e-õppevara ning e-testimise vallas, samuti tutvustatakse uut programmeerimise MOOCi. Teisipäeval arutatakse võimalikke koostöö võimalusi, näiteks materjalide loomisel või hariduslike uuringute tegemisel.