E-tervise patsiendiportaal avati testimiseks

E-Tervise Sihtasutus avas testimiseks patsiendiportaali, mille kaudu pääseb iga soovija juba praegu ID-kaardiga ligi oma digitaalsetele terviseandmetele.

Patsiendiportaal on uuendusliku e-tervise süsteemi osa, mis annab patsientidele ligipääsu digitaalsesse terviseloosse laekuvatele terviseandmetele. Samuti saavad patsiendid vaadata seda, kes arstidest on nende terviseandmeid vaadanud, soovi korral andmeid sulgeda, teha tahteavaldusi doonorluse ja ravi kohta, anda volitusi digiretsepti alusel ravimi väljaostmiseks ja terviseandmete vaatamiseks, määrata kontaktisikuid ning tulevikus broneerida ka vastuvõtuaegu.

E-Tervise Sihtasutuse juhataja Madis Tiigi sõnul on testimise eesmärk kaasata võimalikult paljusid inimesi mugava patsiendiportaali loomisse. „Kutsume kõiki huvilisi patsiendiportaali proovima ning meile tagasisidet andma,“ lausus Tiik. „Testimise lõppkuupäeva ei ole me kindlaks määranud, sest see sõltub testijate tagasiside aktiivsusest ning portaali kasutamisel tekkinud ebamugavuste kõrvaldamisest. Oluline on aga mõista, et testimine toimub reaalsete andmetega ning inimeste sisestatud tahteavaldusi ja muid andmeid testi lõpu järel automaatselt ei kustutata.“

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Ivi Normeti kinnitusel muutuvad terviseandmed patsiendiportaalis kättesaadavaks järk-järgult. „Kui praegu saadetakse portaali infot vaid rahvastikuregistrist, haigekassast ning e-tervise süsteemiga juba liituvatest perearstikeskustest ja haiglatest, siis alates uuest aastast on kättesaadavad kõigis tervishoiuasutustes sisestatud terviseandmed,“ selgitas Normet. „Patsiendiportaalis saab igaüks näha väljavõtteid oma haigusjuhtumitest ehk epikriise, saatekirju ja saatekirjade vastuseid, teatiseid, analüüside ja uuringute tulemusi ning muid terviseandmeid. Mugav ligipääs oma terviseloole tähendab ka tõhusamat patsiendipoolset kontrolli arstide tegevuse ja raviotsuste üle.“

Andmed hakkavad portaali siiski laekuma liidestumise järjekorras. See tähendab, et infot varasemate arstivisiitide kohta seal ei leidu. Kui näiteks arst on süsteemiga juba liitunud ja haige läheb tema juurde peale seda, siis laekub info ka juba portaali.

Patsiendiportaali testimiseks tuleb saata e-kiri aadressile abi@e-tervis.ee või helen@e-tervis.ee, misjärel huvilisega sõlmitakse digiallkirjastud testimisleping ning antakse juhiseid portaalile ligipääsemiseks ja tagasiside andmiseks. Testimiseks on vajalik kasutada ID-kaarti ning teada oma kaardi PIN-koode.

Patsiendiportaali testimine toimub juba reaalsete andmetega, mis tähendab seda, et sisestatud andmeid pärast testi lõpu e-tervise süsteemist automaatselt ei kustutata. Seepärast tuleb testijatel endil pärast testi lõpu lõpetada soovimatud volitused ja tahteavaldused näiteks elundite loovutamiseks ning sisestada tegelikud andmed.