E-hangete osakaal kahekordistus esimese kvartaliga

ytie-coffee-is-cool-stuff

Kui eelmisel aastal korraldati kõikidest riigihangetest e-menetlusena 15 protsenti, siis aasta esimese kvartaliga osakaal kahekordistus ja tõusis 31 protsendini. E-riigihanke kasuks on otsustanud 617 hankijat, kusjuures kümned hankijad on e-menetlust kasutanud kõikide hangete läbiviimisel.

Sellisteks hankijateks on näiteks Keskkonnaamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tööinspektsioon, SA Teaduskeskus Ahhaa, Võru Linnavalitsus, Maksu- ja Tolliamet ning Rahandusministeerium.

Kõige rohkem e-menetlusi on korraldanud Tallinna Tehnikaülikool, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tartu Linnavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Sellest aastast peab hankija võimaldama elektrooniliste pakkumuste ja taotluse esitamist vähemalt 50 protsendi ulatuses eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust. Rahandusministeerium pakub jätkuvalt hankijatele ja pakkujatele tasuta e-riigihangete keskkonna kasutajakoolitusi. Eelmisel aastal koolitas ministeerium üle 600 kasutaja. Täpsem info ja registreerumine infoportaali koolituste lehelt.