Domeenivaidluste komisjoni uued liikmed on Enno Heringson, Mari Must ja Madis Päts

Eesti Interneti SA Nõukogu kinnitas ühehäälse otsusega Domeenivaidluste komisjoni (DVK) kolm uut liiget: vandeadvokaat Enno Heringsoni, patendivolinik Mari Musta ja vandeadvokaat Madis Pätsi. Kokku on DVK-l 12 liiget. Enno Heringson on Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO vandeadvokaat ja partner. Lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna cum laude, advokatuuri liige alates 2005. aastast.

Mari Must on Raidla Lejins & Norcous Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, kelle töövaldkonnaks on intellektuaalne omand ja infotehnoloogia, reklaam, tsiviil- ja halduskohtumenetlus. Mari Must omab magistrikraadi Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnast, patendivolinik aastast 2000 ja Eesti Patendivolinike Seltsi liige alates 2003. aastast.

Madis Päts on Advokaadibüroo Luberg & Päts vandeadvokaat ja juhatuse liige, kelle peamiste tegevusvaldkondade hulka kuuluvad autori- ja tööstusomandiõigus. Lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna cum laude, advokatuuri liige 1995. aastast, alates 2010. aastast kuulub Advokatuuri juhatusse.

Domeenivaidluste komisjoni liikmed on lisaks Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver ja Alar Urm.

DVK on Eesti Interneti SA juures tegutsev sõltumatu domeenivaidluste lahendamise organ, mis pakub kohtuvälist kaitset domeeninimedega spekuleerimise ja kaaperdamise vastu. Sõltumatu domeenivaidluste komisjoni eeliseks võrreldes riikliku kohtuga on väiksem ajakulu, mis tähendab, et kaubamärgiomanikud saavad domeeninime kaaperdamise korral vaidluse lahendi oluliselt kiiremini kui kohtusse pöördumisel. Domeenivaidluste Komisjoni pöördumine ei välista õiguste kaitset ka kohtumenetluses.