Domeenivaidluste komisjon andis lahendi vaidluses Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG domeenide üle

Eesti Interneti SA juures töötav Domeenivaidluste komisjon (DVK) andis lahendi Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG domeenidele zehnder.ee, zehnder-system.ee, zehnder-systems.ee. Komisjon leidis, et domeeninimed olid registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi antud domeeninimedele.
Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninimede zehnder.ee, zehnder-system.ee, zehnder-systems.ee üleandmiseks 20. oktoobril 2011.a. Vaidlustajale kuuluvad Eestis kaubamärgid ZEHNDER 20. septembrist 1985 ning zehnder 20. juunist 1989. Samuti kuuluvad Vaidlustajale Euroopa Ühenduse kaubamärgid zehnder 18. jaanuarist 2010 ning zehnder group 1. veebruarist 2011. Vaidlustajale kuulub ka rahvusvaheline kaubamärk ZEHNDER EASYFIX 7. märtsist 2007.

DVK leidis, et domeeninimed zehnder.ee, zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee olid registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimedele. Seadusandlus ei sätesta, et teise isiku kaubamärgiga tähistatud toodete turustamisest tuleneks turustajale õigus registreerida kaubamärk domeeninimena. Õigustatud huvi võib reglemendi kohaselt tõendada ka domeeninime tegelik kasutamine enne vaidluse tekkimist seoses kauba pakkumisega. Veebilehelt www.zehnder.ee on kogu informatsioon maha võetud. Komisjon järeldas esitatud materjalidest, et domeeninimesid zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee ei ole kasutusele võetud. Seega enne käesoleva vaidluse tekkimist registreerija domeeninimesid kaupade pakkumiseks tegelikult ei kasutanud. Veelgi enam, registreerija ei paku enam kaubamärgiga tähistatud kaupu. Seega ei ole registreerijal õigustatud huvi domeeninimedele zehnder.ee, zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee.

Lahendi täistekst on avaldatud Eesti Interneti SA veebilehel www.internet.ee/domeenivaidlused

DVK on Eesti Interneti SA juures tegutsev sõltumatu domeenivaidluste lahendamise organ, mis pakub kohtuvälist kaitset domeeninimedega spekuleerimise ja kaaperdamise vastu. Sõltumatu domeenivaidluste komisjoni eeliseks võrreldes riikliku kohtuga on väiksem ajakulu, mis tähendab, et kaubamärgiomanikud saavad domeeninime kaaperdamise korral vaidluse lahendi oluliselt kiiremini kui kohtusse pöördumisel. Domeenivaidluste Komisjoni pöördumine ei välista õiguste kaitset ka kohtumenetluses.

Domeenivaidluste komisjoni liikmed on Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver ja Alar Urm.