Algas üle-Euroopaline ettevõtlusõppe edendamise projekt

02_kutsekool_0Viie riigi haridusministeeriumide osalusel ja Euroopa Junior Achievement’i eestvedamisel algas Brüsselis ettevõtlusõppe edendamise projekt, mille käigus võrreldakse riikide seniseid praktikaid ja töötatakse välja ühtsed suunised, kuidas laiendada ettevõtlusõpet koolides ja arendada õpilaste ettevõtluspädevusi.

„Ettevõtlusõppe vajalikkuse üle enam vaidlusi ei peeta, nüüd on peamine küsimus, kuidas seda kõige paremini teha. Euroopa tasandil välja töötatavad soovitused aitavad kindlasti kaasa, et ettevõtlusõpe muutuks Eesti haridussüsteemi loomulikuks osaks,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Karin Jaanson, kes osaleb projektis koos üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaarega.

Kolme-aastase projekti vältel töötatakse riikide jaoks välja soovitused ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks, mis toetavad riikide oma strateegiate elluviimist. Ettevõtlusõppe arendamisel on peamised väljakutsed, kuidas luua tihedam seos haridussüsteemi ja ärimaailma vahel ning kaasata rohkem ettevõtteid ja organisatsioone, samuti õpetajate koolitamine. Tähelepanu all on ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkusõpe nii põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele kui kutseõppuritele. Lisaks viiakse kõikides riikides läbi uuring, et mõõta õpilasfirmade programmi mõju gümnaasiumis ja kutsekoolis.

Algavasse ettevõtlusõppe projekti on kaasatud haridusministeeriumid viiest riigist – Eestist, Soomest, Itaaliast, Lätist ja Belgiast ning teadusinstituudid kolmest riigist – Norrast, Taanist ja Horvaatiast. Samuti osalevad viie riigi Junior Achievementi organisatsioonid. Projekti rahastatakse Erasmus+ programmist.

Eestis on ettevõtlusõppe arenguks kõigil haridustasemetel esmased tingimused loodud. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava sisaldab majandus- ja ettevõtlusõpetuse ainekavasid. Kutseõppes on majanduse ja ettevõtluse alused kõigi õppekavade kohustuslik osa. Kõrgkoolidega sõlmitud halduslepingud sisaldavad kohustust tagada kõigile üliõpilastele ligipääs ettevõtlusõppe ainetele või moodulitele kõigis ülikooli õppekavades.
Kuigi ettevõtlikkuse ja ettevõtlushariduse arendamisega erinevates vormides tegeleb palju erinevaid institutsioone, puudub ettevõtluskompetentside arendamises süsteemsus. Lisaks ei ole see kõigile veel kättesaadav ega atraktiivne, sest tase on ebaühtlane, praktilise õppe osakaal ja praktikute kaasamine ebapiisav.
Haridus- ja Teadusministeerium on koostöös ülikoolide ja teiste partneritega koostamas ettevõtlusõppe arendamise programmi, et soodustada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel.

03_koargkool_tp_mg_3049_0

6 thoughts on “Algas üle-Euroopaline ettevõtlusõppe edendamise projekt”

Kommenteerimine on suletud.