Algas registreerimine „Tark e-riik“ koolitustele


Riigi IT- ja küberturbe valdkonna tasuta koolituste sari „Tark e-riik“ alustab taas augustis. Registreerimine esimestele koolitustele on avatud.

Alates augustist korraldab RIA koos koostööpartneritega tasuta koolitusi, seminare ja teabepäevi nii avaliku kui erasektori töötajatele. Kui eelmisel aastal toimusid koolitused peamiselt Tallinnas, siis sel aastal on neid ka Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Üritustele oodatakse kokku ligi 1450 osalejat.

Koolituste eesmärk on tõsta eri elualade spetsialistide teadlikkust pidevalt arenevatest info- ja sidesüsteemidest, nende toimimisalustest ja -protsessidest, kasutusvõimalustest, turvariskidest ja kaitsemeetmetest. Üritusi on kavas näiteks riigisektori infotehnoloogia ekspertidele, elutähtsate teenuste osutajate esindajatele, andmekogude pidajatele ja finantsinimestele.

„Infotehnoloogiast on saanud märkamatu vahend, mis meie harjumuspärast igapäevatoimimist toetab ja juhib. See mõjutab suuremal või vähemal määral kõiki eluvaldkondi nii era- kui avalikus sfääris. Seepärast pakuvad koolitused uut teadmist ka erasektorile, et riigi loodud IT lahendused leiaksid erasektoris laiemat kasutuselevõttu ning tehnoloogial põhinev elukorraldus toimiks ühiskonnas turvaliselt ja katkematult,“ rääkis Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu.

„Ka sel aastal on projektis väga suur roll meie headel partneritel, kellega oleme tihedat koostööd teinud. Täname kõiki „Tark e-riik“ projekti osapooli – nii kaaskorraldajaid kui osalejaid,“ rõhutas Priisalu.

Kõik üritused on osalejatele tasuta ja neid aitab läbi viia AS BCS Koolitus. Täpsema info nii koolituste kui teiste ürituste kohta leiab RIA veebilehe koolituskalendrist www.ria.ee/koolitused/, mille info uueneb jooksvalt.

„Tark e-riik“ koolitusprojekt toimub neljandat aastat. Üritused toimuvad Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.