AKI ja RIA tihendavad koostööd

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ja Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) peadirektor Viljar Peep sõlmisid lepingu asutustevaheliseks koostööks.

Lepe aitab koordineerida järelevalveasutuste koostööd, andes aluse asutustevaheliseks infovahetuseks, infoturbe ja isikuandmete kaitse tugevdamiseks ning ühiskonna digiteadlikkuse tõstmiseks.

RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul hõlbustab lepe asutuste koostööd, kuna RIA vastutab infosüsteemide arendamise ja kaitse eest, AKI vastutab isikuandmete kaitse eest ja infosüsteemides töödeldaksegi eelkõige isikuandmeid.

„Koos töötades saavutame parema tulemuse,“ sõnas Peterkop.

AKI peadirektor Viljar Peep tõstab koostöökohana esile tervishoiusüsteemide turvalisuse, mida RIA oskusteabe kaasamine aitab parandada.

„Parem infovahetus ja vastastikune nõustamine loovad head eeldused tööd tulemuslikumalt teha,“ lausus Peep.

Koostöökokkulepe sõlmiti tähtajatult ja selle raames toimuvad tegevused lepitakse kokku iga-aastaselt.