Akadeemilise võrgu välisühenduse ootamatu katkestus

 

Eesti akadeemilise võrgu välisühendusel oli 16.10.2012 kell 9:39-12:11 ootamatu katkestus.Põhjuseid oli kaks: Tallinn-Kopenhaagen kanalil on fiiber katki ja Tallinn-Riia varukanali kahe Riias paikneva ruuteriga ilmnes liikluse ümbersuunamisel riistvaraprobleem.

Probleemi lahendamisega tegeles GÉANT NOC (network operating center), kelle sõnul vajasid Riias seadmed uut käivitust ning edaspidi arvatavasti väljavahetamist.

GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab kõiki Euroopa teadus- ja haridusvõrke.

EENeti hallatav Eesti-sisene magistraalvõrk toimis, aga sellesse ühendatud asutustel puudus katkestuse ajal juurdepääs välismaistele materjalidele ja keskkondadele.