Robootikaringid alustavad lasteaedades

SSLHoF-Rpi-and-Lego-WeDo-5

Tiigrihüppe Sihtasutus koostöös MTÜ Robootikaga alustab programmiga LEGO WeDo, mis võimaldab pakkuda tehnoloogiaalast huvitegevust juba lasteaias.
LEGO WeDo on lastele alates viiendast eluaastast mõeldud robootika komplekt, mis ühendub arvutiga ja pakub võimaluse ehitada ning programmeerida lihtsaid LEGO mudeleid koos mootorite ja anduritega. Lapsed saavad vahendeid kasutades arendada matemaatilisi-, inseneri-, tehnoloogia- ning keelelisi oskusi.

„Tiigrihüppe Sihtasutus peab oluliseks laste tehnoloogiaalase hariduse toetamist juba varases eas. Sihtasutuse tehtud küsitlused näitavad, et õpetajate hinnangul areneb robootikaga tegeledes oluliselt laste loovus ja innovaatilisus, paraneb meeskonnatööoskus ning arusaamine IKT-st üldisemalt. Lapsed peavad tähtsaks suurenenud õpimotivatsiooni ja häid suhteid kaasõpilastega,“ ütles Sihtasutuse koolituse valdkonna juht Ave Lauringson.

Koostöös MTÜ Robootikaga on Tiigrihüppe Sihtasutus välja töötanud õpetajakoolituse programmi, mille on juba läbinud 40 lasteaia- ja algklasside õpetajat. Lisaks on koostatud eestikeelsed metoodilised õppematerjalid, mis peaksid lihtsustama WeDo komplektide kasutuselevõttu.

Käeoleval aastal on lasteaedadel ja lasteaed-algkoolidel võimalik osaleda LEGO WeDo pilootprogrammis. Eesmärgiks on saada laialdasem kogemus LEGO WeDo komplektide kasutamisest lasteaedades ja algkoolide esimestes klassides, et järgnevatel aastatel pakkuda programmi juba suuremale grupile.

Pilootprogrammiga liitumine ja lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/et/lego-wedo

Profile photo of Toimetas: Lauri Kreutzwald

Toimetas: Lauri Kreutzwald

I call myself a graphic designer first and foremost, if only to impress the girls, yet I have skills and passions in many areas of computing, internet, programming, design, usability and troubleshooting. Okay, I lied a little. I'm not passionate about troubleshooting but I seem to have a mind that's tuned to that sort of thing. The bit about impressing girls is true though. It happened once...

You may also like...