Kauts: „Domeeni omanik peab olema Internetis oma näoga

Eile pidas Eesti Interneti SA juhatuse esimees San José’s toimuval ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 43. tippkohtumisel ettekande uutest meetoditest domeenide registreerijate isiku tuvastamises ja domeenide WHOIS andmebaasi akuutsuse tagamisest andes ülevaate Eestis juurutatud uudsest kontseptsioonist.

“Domeenidega seotud registriandmete akuutsus mõjutab küberjulgeolekut. Akuutne domeenide andmebaas võimaldab seada vastutuse domeeni kasutamise eest nime registreerinud füüsilisele või juriidilisele isikule vähendades küberkuritegevuse riski ja spekuleerimist ning suurendades usaldust internetiteenuste ja e-kaubanduse vastu,” sõnas ettekandes Marek-Andres Kauts.

ICANN poolt avaldatud raporti kohaselt esineb genreeriliste domeenide puhul andmete akuutsuses probleeme 77% nimedest ja 28% domeenide puhul ei ole võimalik domeeni eest vastutavat füüsilist või juriidilist iskut sootuks tuvastada. Probleemile on muuhulgas tähelepanu juhtinud FBI ja SOCA (Serious Organised Crime Agency) küberkuritegevuse vastase võitluse eksperdid.

Eesti Interneti SA poolt väljatöötatud uudne kontseptsioon võimaldab tuvastada domeeni registreerija olenemata residentsusest. “.ee domeene registreeritakse üle maailma ja domeeni registreerija on Internetis oma näoga olenemata sellest, kas ta resideerub Tallinnas, Frankfurdis või Buenos Aireses,” ütles Kauts. Rahvusvaheliste registreerijate tuvastamine põhineb G8 poolt välja töötatud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasel meetmestikul FATF 40+9 recommendations kasutades domeeni eest ülekandega tasumisel panga või krediidiasutuse poolt kogutavaid andmeid ja moodustades viiest komponendist koosneva usaldusahela.

Eesti residentidest domeeni registreerijaid on võimalik tuvastada ka ID-kaardi või mobiil-ID funktsionaalsust kasutades.

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni ja sellega seotud infrastruktuuri haldamine.

One thought on “Kauts: „Domeeni omanik peab olema Internetis oma näoga”

  1. Et Eesti kõige tublim oleks, võiks eestlastelt domeeni registreerimisel nõuda lisaks fotole veel DNA proovi, veregruppi, 8 sõrmejälge, CV-d ja maksuameti tõendit võlgnevuste puudumise kohta.

    Sel juhul saaksime Suurelt Vennalt kiita ja likvideeriksime lõppude lõpuks maailma painava Eestimaise terrorismilaine.

    Ühtlasi võiks Eestis saada heaks tavaks dissidentlike mõttevälgatuste vabatahtlik registreerimine vastavas andmebaasis, kasutades selleks ID kaarti.

    Sellest võiks saada Eesti Nokia. Koodnimetusega Orwell.

    P.S. Huvilistel soovitaksin täiendavate värskete ideede leidmiseks läbi lugeda raamatu “Das Stasi-Unterlagen-Gesetz Und Die Pressefreiheit.: Verfassungsfragen Des Geset.”

Kommenteerimine on suletud.