The legend of healthcare: Michael Vassar at TEDxTallinn

Michael Vassar is a futurist, entrepreneur and the Chief Science Officer of MetaMed Research, a company offering personalized medical services. The scope of Michael Vassar’s actions is illustrated by the list of his past jobs (a volunteer at the Peace Corps, a teacher, founder of several start-ups and the president of the Singularity Institute for Artificial Intelligence) as well as his topics of research — molecular biology, genetics and nano-physics.

Michael has so far not come across any “official” worldview that would be close to his heart but as a response has come up with a personal interpretation based on his own experience and on the ideas of other unique thinkers. He realized that today’s healthcare system needs a reform by discovering that the majority of revolutionary developments in medicine are never implemented in everyday practice and are therefore inaccessible for the patients.

SEE ALSO
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Vassar

Michael Vassar on futurist ja ettevõtja, personaalse meditsiini teenuseid pakkuva MetaMed Research’i teadusdirektor. Tema tegevuse laiahaardelisust kinnitavad nii kunagised töökohad (Rahukorpuse vabatahtlik, kooliõpetaja, mitmete start-up’ide asutaja ning tehisintellekti uurimisega tegeleva Singulaarsusinstituudi tegevjuht) kui ka uurimisteemad – molekulaarbioloogia, geneetika ja nanofüüsika.

Michael pole tänaseni leidnud ühtki “ametlikku” maailmavaadet, mis talle südamelähedane oleks, kuid vastukaaluks on ta loonud enda isikliku tõlgenduse, mis toetub nii reaalsetele kogemustele kui teiste omanäoliste mõtlejate ideedele. Tänapäeva meditsiinisüsteemi ümberkujundamisvajaduseni viis teda avastus, et enamik revolutsioonilisi arenguid arstiteaduses ei jõua mitte kunagi igapäevasesse praktikasse ja jäävad seetõttu patsiendile kättesaamatuks.

UURI LISAKS
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Vassar

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)